Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học mã số ĐH2014-TN07-05 do TS. Trần Xuân Quý - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 09-03-2018; 427 lần đọc

THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Một số kết quả  của toán tử ngẫu nhiên và điểm bất động ngẫu nhiên

Mã số: ĐH2014 - TN07 - 05

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Xuân Quý

Quyết định thành lập Hội đồng: số 197/QĐ-ĐHTN ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 16h00 - Thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2018

Địa điểm nghiệm thu: Phòng Hội thảo - Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu xem tại đây

Tin bài: Ban KHCN&MT