Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học mã số ĐH2012-TN02-06 do PGS.TS. Nguyễn Văn Dự - Đại học Thái Nguyên làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 05-02-2018; 665 lần đọc

Tên đề tài: Thiết kế, chế tạo máy bón phân viên nén dúi sâu phục vụ nông thôn và miền núi

Mã số: ĐH2012-TN02-06

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Dự

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 197/QĐ-ĐHTN ngày 30/01/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 14 giờ 30 phút Thứ Sáu ngày 09 tháng 02 năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp 2, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu xem tại đây

Tin bài: Ban KHCN&MT