Thông báo nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học mã số ĐH2015-TN08-01 do PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương - Trường Đại học Kinh tế & QTKD làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 12-01-2018; 403 lần đọc

THÔNG BÁO NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2015

Tên đề tài: Tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép trên địa bàn  tỉnh Thái Nguyên.

Mã số: ĐH 2015-TN08-01

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 2851/QĐ-ĐHTN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 14h00, thứ năm - ngày 18 tháng 01 năm 2018

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu xem tại đây

Tin bài: Ban KHCN&MT