Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2014-TN02-02 do ThS. Đinh Văn Nghiệp - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 05-10-2018; 165 lần đọc

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho Twin Rotor MIMO System (TRMS) nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng đầu ra.

Mã số: ĐH2014-TN02-05

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Văn Nghiệp

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu: Số 2023/QĐ-ĐHTN ngày 27/9/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 08giờ30 ngày 12/10/2018 (thứ 6).

Địa điểm: Phòng họp 1, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây

Tin bài: Ban KHCN&MT