Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2013-TN02-02 do TS. Trương Tuấn Anh làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 09-11-2017; 457 lần đọc

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Xây dựng mô hình tính toán xác định một số thông số sự cố khi xảy ra ngắn mạch trên đường dây cao áp áp dụng cho lưới điện tỉnh Yên Bái

Mã số: ĐH2013-TN02-02

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Tuấn Anh

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2079/QĐ-ĐHTN ngày 28/9/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 15giờ00 ngày 14/11/2017 (thứ 3)

Địa điểm: Phòng họp 2, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

Tin bài: Ban KHCN&MT