Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2012-TN02-10 do ThS. Trần Thị Phương Thảo chủ nhiệm

Đăng ngày: 09-08-2017; 435 lần đọc

Tên đề tài: Tính toán tối ưu tỉ số truyền cho bộ truyền đai ngoài hộp của hệ thống dẫn động cơ khí

Mã số: ĐH2012-TN02-10

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Phương Thảo

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1414/QĐ-ĐHTN ngày 20/7/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 16giờ30 ngày 14/8/2017 (thứ 2).

Địa điểm: Phòng họp 2, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC

Tin bài: Ban KHCN&MT