Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học mã số ĐH2015-TN06-05 do ThS. Phạm Thị Thu Hà làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 09-11-2017; 379 lần đọc

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Nghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mã số: ĐH2015-TN06-05

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Thu Hà

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học số: 2257/QĐ-ĐHTN ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 15h30 - Thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2017

Địa điểm nghiệm thu: Phòng Hội thảo - Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

Tin bài: Ban KHCN&MT