Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN08-06 do TS. Trần Thị Nhung - Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 13-09-2018; 63 lần đọc

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

1.   Tên đề tài: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2.   Mã số: ĐH2016-TN08-06

3.   Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

4.   Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Nhung

5.   Thời gian thực hiện: Tháng 07/2016 – 07/2018

6.   Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học sô: 1882/QĐ-ĐHTN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

7.   Thời gian nghiệm thu: 8h00, Thứ 6, ngày 21 tháng 9 năm 2018

8.   Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B, Trường ĐH Kinh tế & QTKD – ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây

Tin bài: Ban KHCN&MT