Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học đặt hàng mã số ĐH2017-TN01-01.ĐH do TS. Nguyễn Đình Dũng - Trung tâm CNTT - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 27-07-2018; 162 lần đọc

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC ĐẶT HÀNG

Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý và hỗ trợ lựa chọn phản biện cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

Mã số: ĐH2017-TN01-01.ĐH

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Dũng

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng s 1498/QĐ-ĐHTN ngày 09/7/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 16h00, ngày 01/8/2018 (thứ 4).

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Thái Nguyên (Tòa Nhà T1 – Đại học Thái Nguyên)

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây

File đính kèm

- Báo cáo tóm tắt

- Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT