Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN06-01 do ThS. Dương Thị Việt An - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 17-04-2018; 204 lần đọc

THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm trong các bài toán tối ưu có tham số

Mã số: ĐH2016-TN06-01

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Thị Việt An

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp Đại học số: 674/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 9h30 - Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Địa điểm nghiệm thu: Phòng Hội thảo - Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây

Tin bài: Ban KHCN&MT