Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2013-TN03-05 do TS. Bùi Lan Anh làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 14-05-2017; 562 lần đọc

1. Tên đề tài: Xác định thành phần sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ trên các giống cây cao lương ngọt có triển vọng

2. Mã số: B2013-TN03-05

3. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Lan Anh

4. Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu số: 808/QĐ-ĐHTN ngày 9/5/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

5. Thời gian nghiệm thu: 14h00 - 16h30 ngày 19/05/2017

6. Địa điểm: Phòng họp A1, Tòa nhà Trung tâm, Trường Đại học Nông Lâm

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC có thể xem tại đây

Tin bài: Ban KHCN&MT