Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN mã số B2014-TN06-04 do TS. Nguyễn Thị Hải Yến chủ nhiệm

Đăng ngày: 14-07-2017; 374 lần đọc

Tên đề tài: Nghiên cứu tạo giống ngô kháng mọt (Sitophilus zeamais Motsch.) bằng kỹ thuật chuyển gen

Mã số: B2014-TN06-04

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hải Yến

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu chính thức số: 2219/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian: 16h30', ngày 20/7/2017 (thứ Năm)

Địa điểm: Phòng hội thảo, tầng 4, nhà hiệu bộ trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC

Tin bài: Ban KHCN&MT