Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN mã số B2014-TN05-01 do PGS.TS. Trần Đình Tuấn chủ nhiệm

Đăng ngày: 13-07-2017; 374 lần đọc

Tên đề tài: Đánh giá tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng khu vực miền núi đông bắc Việt Nam

Mã số: B2014-TN05-01

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Đình Tuấn

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2218/QĐ-BGDĐT ngày 03/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 15h00, ngày 20/07/2017 (Thứ năm).

Địa điểm: Phòng họp A, Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC

Tin bài: Ban KHCN&MT