Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-TN02-01 do PGS.TS. Trần Văn Điền - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 11-05-2018; 119 lần đọc

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái trồng cây Tràm (Melaleuca) trên vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La

Mã số: B2015-TN02-01

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Văn Điền

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Đơn vị thực hiện:Trường Đại học Nông Lâm

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp Bộ số: 1492/QĐ-BGDDT ngày 17 tháng 4 năm 2018 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian: Từ 15h00 ngày 18 tháng 5 năm 2018 (thứ 6)

Địa điểm: Phòng họp A1, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây

Tin bài: Ban KHCN&MT