Tin mới cập nhật

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN Đại học mã số ĐH2017-TN02-01.ĐH do PGS.TS. Phạm Thành Long - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 06-07-2018; 193 lần đọc

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Nghiên cứu, phát triển phiên bản két sắt cơ điện tử theo hướng nâng cao tùy chọn bảo mật và bảo vệ của cá nhân người dùng.

- Mã số: ĐH2017-TN02-01.ĐH

- Chủ nhiệm: PGS.TS Phạm Thành Long

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

- Thời gian thực hiện: 2017 -2018

2. Mục tiêu

Ở khâu nghiên cứu, hoàn thiện được thiết kế của một két sắt có các tính năng bảo mật và bảo vệ cường độ cao bao gồm cả tính năng chủ động và thụ động:

-   Chống cạy phá, chống cháy nổ, chống dò mã khóa;

-   Định vị GPS qua bản đồ số;

-   Báo động điện thoại chủ nhân khi có can thiệp phi pháp;

-   Sử dụng dữ liệu trắc sinh học cho bảo mật điện tử;

-   Nguyên lý khóa cơ hoàn toàn mới đảm bảo tính an ninh cao.

Ở khâu sản xuất định hướng ứng dụng các công nghệ gia công tiên tiến để có được độ chính xác cao, đồng thời xây dựng quy trình công nghệ, chọn các vật liệu hợp lý để có giá thành phù hợp nhằm gia tăng số khách hàng được hưởng sự bảo mật và bảo vệ với giá cả hợp lý từ đề tài này.

Xây dựng một sản phẩm mang thương hiệu của Đại học Thái Nguyên, đồng thời đề tài cũng tạo ra sản phẩm đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ của Đại Học.

3. Tính mới và sáng tạo

Khắc phục được các nhược điểm trên các dòng khóa hiện có, tính bảo mật và bảo vệ rất cao.

4. Kết quả nghiên cứu

Đã tích hợp được phần cơ khí với phần điều khiển để giảm kích thước bố trí khóa;

Sản phẩm qua thử nghiệm đã đạt được các tính năng theo mô tả trong bản đăng ký, đồng thời đã bán được đến người tiêu dùng.

5. Sản phẩm

5.1  Sản phẩm khoa học

-  01 Bài báo khoa học: 

[1] Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy (2017), “Tính toán dung sai chuỗi dẫn động chốt khóa két sắt bằng phương pháp số”, Tạp chí khoa học & công nghệ - Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, 176(16), tr. 11-18.

5.2 Sản phẩm đào tạo

- 01 Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành kỹ thuật cơ khí.

[1] Nguyễn Mạnh Tuấn (2017), Thiết kế, chế tạo khóa tích hợp sử dụng trong két sắt, Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, trường Đại học  Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên.

5.3 Sản phẩm ứng dụng

- 01 Két sắt cơ điện tử thương phẩm, bao gồm các tính năng:

+ Kích thước 591x468x365mm;

+ Khóa 3 lớp, đổi mã 2 lớp, tùy chọn phương án nhập dữ liệu điện tử (sóng RS, khóa vân tay);

+ Chống chá đập phá, cạy mở;

+ Định vị GPS;

+ Báo động vào điện thoại chủ nhân các can thiệp phi pháp;

+ Chống dò mã cơ (khử ồn, khử tải khóa cơ);

+ Trang bị cứu hộ trọng lực cho lớp khóa điện tử;

- 01 Tài liệu thiết kế chi tiết (các bản vẽ chế tạo, bản vẽ lắp, sơ đồ nguyên lý hoạt động các modul của két).

- 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng.

- 01 Chứng nhận bản quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm kết sắt hoặc hồ sơ đã được cơ quan thẩm quyền thẩm định chờ cấp Giấy chứng nhận: Phạm vi bảo hộ: Việt Nam

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Có khả năng áp dụng thực tiễn, khả năng áp dụng công nghiệp đại trà hoặc chuyển giao cho một bên thứ ba dưới các hình thức hợp tác sản xuất, chìa khoá trao tay.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General Information

- Name of the project: Research and Development in mechatronic safes to enhance security and protection options of individual users.

- No.: ĐH2017-TN02-01.ĐH

- Project leader: Assoc.Prof. Pham Thanh Long

- Administrator: Thai Nguyen University 

- Duration: 2017-2018

2. Objectives

- Scientific objectives: Based on the mechanical lock designed in university level Project of no. T2016 -31, we implemented this project to further enhance the security and protection options of individual users.

- Experimental objectives: Built-in lockset integrated into a specific safe with additional features as alarms when broken by calling the owner or bell. Data can be input by mechanical code, fingerprint, remote or mobile phone. In case the safe is under unwanted move, its location can be tracked on the digital map and sent to the owner’s phone.

3. Creativeness and innovativeness

Overcoming the disadvantages of existing lock lines.

4. Research Results

- The design meets the description of the objectives.

- A specific product meets the description of the objectives.

5. Products

5.1 Scientific products

- 01 article published in national journal.

[1] Pham Thanh Long, Le Thi Thu Thuy (2017), “Calculating tolerance of the actuatoring chain of the latch lock of the safe by numerical method”, Journal of Science and Technology , ISSN 1859-2171, 176( 16), pp. 11-18.

5.2 Training products

- 01 Master thesis - Specialization in mechanical engineering.

[1] Nguyen Manh Tuan (2017), Design, manufacture the integrated lock using in the safe, Master thesis - Specialization in mechanical engineering, TNUT, TNU.

5.3 Practical products

- 01 mechatronic safe, included features:

+ Dimensions 591x468x365 mm;

+ 3-layer lock, double-layer code, optional data input method (RS wave, fingerprint lock);

+ Anti-smashing, anti-open;

+ GPS positioning;

+ Alarm on the owner's phone when there are illegal interventions;

+ Anti probe mechanical code; (reducing noise, reducing engine load lock);

+ There is a gravity rescue for the electronic lock class;

- 01 detailed design document (drawings, installation drawings, diagram of operation principle of modules of the safe).

- 01 Certification of intellectual property rights of the safe or files has been assessed by the authorities awaiting appraisal certificate: Scope of protection: Vietnam.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

Ability to apply in practice or research results transfer in forms of turnkey contracts.

File đính kèm:

- Báo cáo tóm tắt

- Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT