Tin mới cập nhật

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng ngày: 13-04-2017; 1149 lần đọc
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
         Quyết định số 616/QĐ-ĐHTN ngày 12/4/2017 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nội dung chi tiết, xem tại đây!
 
Tin bài: Thành Lê TCCB