Tin mới cập nhật

Quyết định thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 14-12-2016; 2802 lần đọc
Quyết định thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
 
Quyết định số 4686/QĐ-ĐHTN ngày 12/12/2016 về việc thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.
Nội dung chi tiết, xem tại đây!
 
Tin bài: Thành Lê TCCB