Tin mới cập nhật

Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường ĐHKT & QTKD và Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 19-10-2016; 1270 lần đọc
Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường ĐHKT & QTKD và Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Đại học Thái Nguyên
 
          Quyết định số 4176/QĐ-ĐHTN ngày 17/10/2016 về việc điều động PGS.TS. Đỗ Anh Tài, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Đại học Thái Nguyên, đến nhận công tác tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT & QTKD thuộc Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Nội dung chi tiết, xem tại đây!
 
          Quyết định số 4177/QĐ-ĐHTN ngày 17/10/2016 về việc điều động PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, đến nhận công tác tại Cơ quan Đại học Thái Nguyên và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nội dung chi tiết, xem tại đây!
 
Tin bài: Thành Lê TCCB