Tin mới cập nhật

Pháp chế Thi đua Khen thưởng

Tập huấn công tác pháp chế năm 2017

Ngày 24-08-2017
 

Sáng 22/8, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm 2017 cho gần 70 cán bộ là đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng, các ban chức năng và tương đương của Đại học; lãnh đạo và chuyên viên phòng Thanh tra – Pháp chế, chuyên viên làm công tác văn thư của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học. PGS. TS Trần Viết Khanh – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên chủ trì và khai mạc Hội nghị.

 

Đọc tiếp...