Pháp chế Thi đua Khen thưởng

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016

Ngày 11-01-2017
 

Sáng 10/01, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016. Dự Hội nghị có bà Chu Thị Hồng Yến – Phó trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, về phía ĐHTN có PGS. TS Trần Viết Khanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN; đại diện lãnh đạo các ban chức năng và tương đương, đại diện lãnh đạo cùng các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc.

 

Đọc tiếp...

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2016

Ngày 25-11-2016
 

Sáng 25/11, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2016. Dự Hội nghị có PGS. TS Trần Viết Khanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng và tương đương; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác pháp chế của các cơ sở giáo dục đại học thành viên , các đơn vị trực thuộc.

 

Đọc tiếp...

Công văn V/v lấy ý kiến dư luận về ứng viên NGND, NGƯT Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

Ngày 07-11-2016
Công văn V/v lấy ý kiến dư luận về ứng viên NGND, NGƯT Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Đọc tiếp...

Lấy phiếu tín nhiệm Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Ngày 29-09-2016
 

Chiều 28/9, tại Hội trường Trung tâm Học liệu, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm NGND, NGƯT lần thứ 14, năm 2017. Dự Hội nghị có 186 cán bộ viên chức, hợp đồng lao động của Văn phòng, các ban chức năng, Trung tâm, Nhà Xuất bản trực thuộc ĐHTN. GS.TS Đặng Kim Vui – Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Khối Cơ quan ĐHTN chủ trì Hội nghị.

 

Đọc tiếp...

Thông báo số 1920/TB-ĐHTN ngày 22/8/2016 của Đại học Thái Nguyên về kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua Khối Đào tạo; Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên năm học 2015-2016

Ngày 22-08-2016

Thông báo số 1920/TB-ĐHTN ngày 22/8/2016 của  Đại học Thái Nguyên về kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua Khối Đào tạo; Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên năm học 2015-2016

Đọc tiếp...

Thông báo số 1916/TB-ĐHTN ngày 19/8/2016 của Đại học Thái Nguyên về kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Đại học, cấp Bộ năm học 2015-2016 của các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên.

Ngày 22-08-2016

Thông báo số 1916/TB-ĐHTN ngày 19/8/2016 của  Đại học Thái Nguyên về kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Đại học, cấp Bộ năm học 2015-2016 của các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên.

Đọc tiếp...

Công văn số 1918/ĐHTN-PCTĐ ngày 19/8/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc triển khai xét “Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016”

Ngày 22-08-2016

Công văn số 1918/ĐHTN-PCTĐ ngày 19/8/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc triển khai xét “Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016”

Đọc tiếp...