TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

 

Hiu trưởng

Năm thành lp

Đa ch


Đi
n thoi

Fax

Email

Website

: PGS. TS. Nông Quc Chinh

: 2008

: Phường Tân Thnh –
  Tp. Thái Nguyên

:(+84) 0208.3746.982

:(+84) 0208.3746.965

: dhkh@tnu.edu.vn

: www.dhkh.dhtn.edu.vn

 

 

I.Giới thiệu

Trường Đại học Khoa học được thành lập từ Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội (khi mới thành lập có tên là Khoa Khoa học tự nhiên) là một Khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số 1286/QĐ- BGD&ĐT ngày 28/3/2002 và ra mắt ngày 24/10/2002. Địa điểm tại xã Quyết Thắng- Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên. Khoa là đơn vị hành chính cấp III, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Khi mới thành lập Khoa có 53 cán bộ viên viên chức, trong đó có 6 tiến sĩ, 19 thạc sĩ, 23 giảng viên chính.

Trường có các nhiệm vụ:

- Đào tạo bậc cử nhân các ngành Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ sinh.

- Giảng dạy chương trình KHTN cho các trường thành viên thuộc ĐHTN

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

- Đào tạo sau đại học.

 

II. Tổ chức

Nhà trường hiện có 164 giảng viên, trong đó có 03 Giáo sư và Phó Giáo sư; 11 Tiến sĩ; 69 Thạc sĩ.

Các phòng:

5.      Hành chính – Tài vụ

5.    Thanh tra KT&ĐBCLGD

6.      Đào tạo

6.    Quản trị phục vụ

7.      Quản lý khoa học & QHQT

7.    CNTT và Thư viện

8.      Công tác HSSV

 

Các Bộ môn:

Khoa học cơ bản

Khoa học môi trường

Toán Tin ứng dụng

Vật lý

Sinh học

Địa lý

Hóa học

Lịch sử

Văn-Khoa học quản lý

 

           

III. Ngành nghề đào tạo

Tiến sĩ: 1 ngành

Hóa sinh học

Thạc sỹ: 3 ngành

-         Toán ứng dụng

-         Phương pháp toán sơ cấp

-         Công nghệ sinh học.

Đại học: 13 ngành

Toán học

Vật lý

Toán - Tin ứng dụng

Địa lý

Sinh học

Lịch sử

Công nghệ sinh học

Ngữ văn

Hóa học

Quản lý

Môi trường

Công tác xã hội

Việt Nam học