TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

Hiệu trưởng

Năm thành lập

Địa chỉ

 

Điện thoại

Fax

Email

Website

: PGS. TS. Phạm Hùng Quang

: 1966

: Đường Lương Ngọc Quyến – TPTN

: (+84) 280.3851.013

: (+84) 280.3859.521

: dhsupham.edu@hn.vnn.vn

: www.dhsptn.edu.vn

 

I.Giới thiệu

Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên là cơ sở giáo dục đại học có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ Cao đẳng, Đại học, Sau đại học có chất lượng cao; triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Khoa học Giáo dục; phục vụ đắc lực sự nghiệp giáo dục của cả nước, đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

 

II. Tổ chức

Nhà trường hiện có 418 giảng viên, trong đó có 12 Giáo sư và Phó Giáo sư; 57 Tiến sĩ; 267 Thạc sĩ.

Các phòng:

1.     Hành chính – Tài vụ

5      Thanh tra KT&ĐBCLGD

2.     Đào tạo

6.     Quản trị phục vụ

3.     Quản lý khoa học & QHQT

7.     CNTT và Thư viện

4.     Công tác HSSV

 

Các khoa:

1.     Khoa Sau đại học

  1. Sinh Kỹ thuật nông nghiệp

2.     Ngữ văn

  1. Tâm lý giáo dục

3.     Lịch sử

  1. Giáo dục CT&LL Mác Lênin

4.     Địa lý

  1. Đào tạo Giáo viên THCS

5.     Toán

  1. Thể dục thể thao

6.     Vật lý

  1. Đào tào giáo viên mầm non

7.     Hóa học

  1. Đào tạo giáo viên tiểu học

            Các trung tâm:

-          Trung tâm Ngoại ngữ.

-          Trung tâm Tin học

-          Trường Trung học phổ thông

 

III. Ngành nghề đào tạo

Tiến sĩ:  6 ngành

Lý luận và lịc sử giáo dục

Văn học Việt Nam

Sinh thái học

Di truyền học

Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý

Toán Giải tích

Thạc sĩ: 18 ngành

Lý luận và PPDH sinh học

Đại số và LT số

Lý luận & PPDH Địa lý

Ngôn ngữ học

Lý luận & PPDH Toán học

Lịch sử VN

Lý luận & PPDH Vật lý

Hóa hữu cơ

Lý luận & PPDH Văn – Tiếng Việt

Hóa Phân tích

Quản lý GD

Sinh thái học

Giáo dục học

Di truyền học

Toán giải tích

Sinh học thực nghiệm

Văn học VN

Địa lý học

Đại học: 20 ngành

SP Ngữ văn

SP Sinh học – KTNN

SP Lịch sử

SP Tâm lý giáo dục

SP Địa lý

SP Giáo dục công dân

SP Toán

SP Thể dục – Thể thao

SP Tin học

SP Văn - Sử

SP Vật lý

SP Toán-Lý

SP Hóa học

SP Lý -Hóa

SP Sinh - Địa

SP Giáo dục tiểu học

SP Toán - Tin

SP Giáo dục mầm non

SP giáo dục trung học cơ sở