TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

Hiệu trưởng

Năm thành lập

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Email

Website

: PGS.TS Đặng Kim Vui

: 1970

: Xã Quyết Thắng – TPTN

: (+84) 280.3855.564

: (+84) 280.3852.921

: hctv_tuaf@vnn.vn

: www.tuaf.edu.vn

 

I.Giới thiệu

Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập năm 1970, trên cơ sở trường Trung học Nông Lâm nghiệp Việt Bắc, khi đó có tên là trường Đại học Kỹ thuật Miền núi. Theo Quyết định số 56/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 2 năm 1971, trường đã đổi tên là Trường Đại học Nông Lâm Miền núi. Ngày 31 tháng 3 năm 1972, Phủ Thủ tướng đã có văn bản số 750 VP/15 về việc đổi tên Trường Đại học Nông Lâm Miền núi thành Trường Đại học Nông nghiệp III. Từ ngày 04 tháng 4 năm 1994 Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Nghị định số 31/CP của Chính phủ và Trường Đại học Nông nghiệp III trở thành một trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên với tên gọi trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

 

II. Tổ chức

Nhà trường hiện có 299 giảng viên, trong đó có 17 Giáo sư và Phó Giáo sư; 61 Tiến sĩ; 130 Thạc sĩ..

Các phòng:

1.     Hành chính – Tài vụ

5.      Thanh tra KT&ĐBCLGD

2.     Đào tạo

6.      Quản trị phục vụ

3.     Quản lý khoa học & QHQT

7.      CNTT và Thư viện

4.     Công tác HSSV

 

Các khoa đào tạo:

1.     Khoa Sau đại học

2.     Tài nguyên và Môi trường

2.     Khoa khoa học cơ bản

5.     Lâm nghiệp

3.     Khoa Nông học

6.     Khuyến nông và Phát triển nông thôn

4.     Khoa Chăn nuôi – Thú y

7.     Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

            Các trung tâm:

Thực hành thực nghiệm; Tin học ứng dụng; Ngoại ngữ; Liên kết ĐT quốc tế và tư vấn du học; Nghiên cứu Lâm nghiệp miền núi phía Bắc; Tài nguyên và môi trường miền núi; Nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp miền núi.

 

III. Ngành nghề đào tạo

Tiến sĩ:  6 ngành

Chăn nuôi động vật nông nghiệp

Trồng trọt

Lâm sinh

Vi sinh vật thú y

Thức ăn & dinh dưỡng                      

Ký sinh trùng thú y

Thạc sỹ: 7 ngành

Chăn nuôi

Phát triển nông thôn

Thú Y

Trồng trọt

Lâm sinh                  

Quản lý đất đai

Khoa học môi trường

 

      Đại học: 20 ngành

Trồng trọt

Công nghệ sinh học

Bảo quản - chết biến nông sản

Hoa viên cây cảnh

Công nghệ chế biến thực phẩm

Chăn nuôi thú y

Bác sĩ thú y

Thủy sản

Quản lý đất đai

Khoa học môi trường

Địa chính môi trường

Lâm sinh

Nông lâm kết hợp

Quản lý tài nguyên   rừng

Công nghệ chế biến lâm sản

Khuyến nông

Phát triển nông thôn

Cơ khí nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp