Tuyển sinh - Đào tạo

Hoàn thành công tác chấm thi trước ngày 20/7

 

Hôm nay (ngày 6/7), Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên chính thức triển khai công tác chấm thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại Hội đồng thi Đại học Thái Nguyên. Hơn 600 cán bộ chấm thi đã được huy động để đảm bảo công tác chấm thi được diễn ra kịp thời và đúng quy chế.

 

Chi tiết
Tin tức sự kiện mới