Tuyển sinh - Đào tạo

Hơn 100 học viên tham gia tập huấn xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận hiện đại và đáp ứng các yêu cầu đảm bảo chất lượng của AUN-QA

 

Trong hai ngày 23 – 24/9, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức khóa tập huấn “Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận hiện đại và đáp ứng các yêu cầu đảm bảo chất lượng của AUN-QA” cho hơn 100 học viên là lãnh đạo phụ trách chuyên môn các phòng/tổ Đào tạo, phòng/tổ Khảo thí và đảm bảo chất lượng; các khoa của các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV), các khoa trực thuộc. PGS. TS Trần Viết Khanh – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên dự và khai mạc Hội nghị.

 

Chi tiết

Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2016 và xây dựng phương hướng thực hiện công tác tuyển sinh năm 2017

 

Chiều 27/12, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức tổng kết công tác tuyển sinh năm 2016 và xây dựng phương hướng thực hiện công tác tuyển sinh năm 2017. Dự Hội nghị có GS. TS Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN, các đồng chí Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng và tương đương; đại diện các cơ sở giáo dục đại học thành viên và khoa trực thuộc.

 

Chi tiết

Hội trại ngôn ngữ tiếng Anh

 

Ngày 17/12, 2016, Khoa Ngoại ngữ  đã tổ chức chương trình Hội trại ngôn ngữ tiếng Anh với chủ đề “New year celebrations”. Chương trình đã thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên trong và ngoài Khoa.

 

Chi tiết