Tin mới cập nhật

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 14/8 đến 20/8/2017

Đăng ngày: 14-08-2017; 1013 lần đọc

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 14/8 ĐẾN 20/8/2017 CÓ CHỈNH SỬA

 

 

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

14/8/2017

8h30

Làm việc với trường Đại học Trường Vinh, Đài Loan

- Đại diện trường Đại học Trường Vinh, Đài Loan;

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác Quốc tế;

- CSGDĐHTV&ĐVTT: đại diện lãnh đạo phòng/bộ phận QLKH&HTQT Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Nông Lâm, Trường ĐH Khoa học, Khoa Quốc tế.

Phòng họp 3

GS.TS Đặng Văn Minh

Ban

Hợp tác Quốc tế

S: 8h00

C:14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2016-2017 Trường Đại học Sư phạm

- Đoàn thẩm định theo Quyết định số 1309/QĐ-ĐHTN ngày 06/7/2017 của Giám đốc ĐHTN

Trường ĐH Sư phạm

PGS.TS. Trần Viết Khanh

Ban

Pháp chế và Thi đua

Thứ Ba

Ngày

15/8/2017

S: 8h00

C:14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2016-2017 Trường Đại học Nông Lâm

- Đoàn thẩm định theo Quyết định số 1309/QĐ-ĐHTN ngày 06/7/2017 của Giám đốc ĐHTN

Trường ĐH Nông Lâm

PGS.TS. Trần Viết Khanh

Ban

Pháp chế và Thi đua

Thứ Tư

Ngày

16/8/2017

8h00

Họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Bộ, cấp Đại học cho tập thể, cá nhân trong toàn Đại học

- Ban Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Đại học Thái Nguyên

Phòng họp 2

Giám đốc ĐHTN

Ban

Pháp chế và Thi đua

14h00

Họp thảo luận dự thảo Quy định tuyển sinh và đào tạo tình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên.

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Đào tạo, các chuyên viên phụ trách lĩnh vực được giao.

- Các CSGDĐHTV: Đại diện lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học thành viên (phụ trách công tác đào tạo sau đại học), đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo.

Phòng họp 1

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

Ban

Đào tạo

14h00

Làm việc với đoàn công tác của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai tại ĐHTN

- Đoàn công tác của UBND tỉnh Lào Cai

- ĐHTN: Đại diện BGĐ, đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban TCCB, Ban KHTC, Ban CSVC, Ban Đào tạo, Ban KHCN&MT, Ban KT&ĐBCLGD;

Phòng họp 2

GS. TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

Thứ Năm

Ngày

17/8/2017

8h00

Họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài/nhiệm vụ KHCN cấp Đại học thực hiện từ năm 2018 của Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

Theo Quyết định số 1588/QĐ-ĐHTN ngày 08/8/2017

Phòng họp 1

GS.TS. Đặng Kim Vui

Ban KHCN

&MT

Thứ Sáu

Ngày

18/8/2017

14h00

Họp xét thi đua khối đào tạo và xét thi đua theo khối tỉnh Thái Nguyên

- ĐHTN: Ban Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Đại học Thái Nguyên;

- Các CSGDĐHTV& ĐVTT: Đại diện lãnh đạo đơn vị.

Phòng họp 2

Giám đốc ĐHTN

Ban

Pháp chế và Thi đua

Thứ Bảy

Ngày

19/8/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

20/8/2017

 

 

 

 

 

 

Tin bài: Văn phòng