Tin mới cập nhật

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 07/8 đến 13/8/2017 có bổ sung

Đăng ngày: 07-08-2017; 761 lần đọc

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 07/8 ĐẾN 13/8/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

07/8/2017

7h00

Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ của Đảng bộ Khối cơ quan ĐHTN

- Toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động thuộc các Ban chức năng và Trung tâm thuộc Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

Sân Cơ quan ĐHTN

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN

 

Văn phòng Đảng ủy

 

S: 8h00

C:14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2016-2017 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- Đoàn thẩm định theo Quyết định số 1309/QĐ-ĐHTN ngày 06/7/2017 của Giám đốc ĐHTN

Trường ĐH KTCN

PGS.TS. Trần Viết Khanh

Ban

Pháp chế và Thi đua

Thứ Ba

Ngày

08/8/2017

S: 8h00

C:14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2016-2017 Trường Đại học Y Dược

- Đoàn thẩm định theo Quyết định số 1309/QĐ-ĐHTN ngày 06/7/2017 của Giám đốc ĐHTN

Trường ĐH Y Dược

PGS.TS. Trần Viết Khanh

Ban

Pháp chế và Thi đua

14h00

Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN

- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

15h00

Họp Ban thường vụ Công đoàn Đại học Thái Nguyên

- Các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Đại học Thái Nguyên

Phòng họp  2

Chủ tịch CĐ ĐHTN

Văn phòng Công đoàn

Thứ Tư

Ngày

09/8/2017

S: 8h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2016-2017 Khoa Quốc tế

- Đoàn thẩm định theo Quyết định số 1309/QĐ-ĐHTN ngày 06/7/2017 của Giám đốc ĐHTN

Khoa

Quốc tế

PGS.TS. Trần Viết Khanh

Ban

Pháp chế và Thi đua

14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2016-2017 Trường Đại học Khoa học

- Đoàn thẩm định theo Quyết định số 1309/QĐ-ĐHTN ngày 06/7/2017 của Giám đốc ĐHTN

Trường ĐH Khoa học

PGS.TS. Trần Viết Khanh

Ban

 Pháp chế và Thi đua

 

14h00

Họp triển khai công tác đào tạo năm học 2017-2018 của Khoa Quốc tế và những nội dung liên quan đến giảng viên kiêm nhiệm.

- Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng, Ban Đào tạo, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kế hoạch tài chính.

- Cán bộ Khối Cơ quan là giảng viên kiêm nhiệm tại Khoa Quốc tế.

- Khoa Quốc tế: Lãnh đạo Khoa Quốc tế; Tổ Đào tạo.

 

Phòng họp 1

 

Giám đốc ĐHTN

 

Ban Đào tạo

14h00

Họp Ban tổ chức hội thảo quốc tế VietTESOL 3

-Theo giấy mời.

Phòng họp 2

GS. TS Đặng Văn Minh

Ban

 Hợp tác Quốc tế

Thứ Năm

Ngày

10/8/2017

-

Chủ Nhật

Ngày

13/8/2017

Theo kế hoạch

Hội nghị tổng kết và tập huấn công tác Đoàn – Hội Đại học Thái Nguyên năm học 2016-2017 và hành trình Báo công dâng Bác

- Đại biểu mời (Có giấy mời riêng);

- Thường trực Đoàn ĐHTN;

- Đoàn các đơn vị trực thuộc.

Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Bí thư Đoàn ĐHTN

Văn phòng Đoàn

Thứ Năm

Ngày

10/8/2017

S: 8h00

C:14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2016-2017 Khoa Ngoại ngữ

- Đoàn thẩm định theo Quyết định số 1309/QĐ-ĐHTN ngày 06/7/2017 của Giám đốc ĐHTN

Khoa

Ngoại ngữ

PGS.TS. Trần Viết Khanh

Ban

Pháp chế và Thi đua

8h00

Hội nghị Tăng cường công tác quản lý đoàn vào, đoàn ra trong công tác hợp tác quốc tế của ĐHTN

- Công an tỉnh Thái Nguyên: Đại diện phòng PA 83, PA61

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Công tác HSSV; Văn phòng Đề án NNQG 2020.

- Các CSGDĐHTV &ĐVTT: Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện lãnh đạo phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, phòng Hành chính tổ chức, phòng Công tác HSSV.

Phòng họp 1

GS.TS. Đặng Văn Minh

Ban

 Hợp tác Quốc tế

Thứ Sáu

Ngày

11/8/2017

S: 8h00

C:14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2016-2017 Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai

- Đoàn thẩm định theo Quyết định số 1309/QĐ-ĐHTN ngày 06/7/2017 của Giám đốc ĐHTN

Phòng họp 1

PGS.TS. Trần Viết Khanh

Ban

Pháp chế và Thi đua

Thứ Bảy

Ngày

12/8/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

13/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:      - Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám đốc và lãnh đạo các Ban.

                     - Các Ban có kế hoạch đi công tác trong tuần cần thông báo sớm để Văn phòng bố trí  xe.

                      - Các Ban đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.         

Tin bài: Văn phòng