Tin mới cập nhật

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 27/02 đến 05/03/2017

Đăng ngày: 17-02-2017; 1055 lần đọc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 20/02 ĐẾN 26/02/2017

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

20/02/2017

8h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 

- ĐHTN: Theo Quyết định số 218/ QĐ-ĐHTN, ngày 16/02/2017 của Giám đốc ĐHTN;

- Trường ĐH KT&QTKD: Cán bộ chủ chốt.

Trường ĐH KT&QTKD

Tổ trưởng Tổ công tác

Ban TCCB

8h00 – 8h30

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

- Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Phòng họp 2

GS.TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

8h30 – 9h30

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ban Pháp chế Thi đua + Hội Cựu chiến binh (ĐHTN& Khối Cơ quan) + Văn phòng Đảng ủy

- Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Ban Pháp chế và Thi đua, Hội Cựu chiến binh, Văn phòng Đảng ủy.

Phòng họp 2

GS.TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

9h30 – 10h00

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ban Khảo thí & ĐBCLGD

- Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Ban Khảo thí & ĐBCLGD.

Phòng họp 2

GS.TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

10h00 – 10h30

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Văn phòng

- Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng.

Phòng họp 2

GS.TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

10h30 – 11h00

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ban Kế hoạch tài chính

- Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng.

Phòng họp 2

GS.TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

14h00-

15h00

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ban Công tác HSSV + Văn phòng Công đoàn (ĐHTN & Khối Cơ quan), Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

- Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Ban Công tác HSSV, Văn phòng Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

Phòng họp 2

GS. TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

Thứ Hai

Ngày

20/02/2017

15h00 – 15h30

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Trung tâm Công nghệ Thông tin

- Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Trung tâm Công nghệ Thông tin.

Phòng họp 2

GS.TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

15h30 – 16h00

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ban Tổ chức cán bộ

- Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Ban Tổ chức cán bộ.

Phòng họp 2

GS.TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

16h00 – 16h30

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ban Thanh tra

- Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Ban Thanh tra.

Phòng họp 2

GS.TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

Thứ Ba

Ngày

21/02/2017

8h00 – 8h30

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Tạp chí Khoa học công nghệ

- Ban Giám đốc, lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Tạp chí Khoa học Công nghệ.

Phòng họp 2

GS.TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

8h30

Làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Ostergotland, Thụy Điển

- Đại diện tỉnh Ostergotland.

- Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế.

- Các CSGDĐHTV&ĐVTT: Lãnh đạo phòng QLKH&HTQT

Phòng họp 3

GS.TS Đặng Văn Minh

Ban

Hợp tác Quốc tế

8h30 – 9h00

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ban Đào tạo

- Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Ban Đào tạo.

Phòng họp 2

GS.TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

9h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Thái Nguyên

- Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ĐHTN.

Phòng họp 1

Chủ tịch CĐ ĐHTN

VP Công đoàn

9h00 – 9h30

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ban Cơ sở vật chất

- Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Ban Cơ sở vật chất.

Phòng họp 2

GS.TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

9h30 – 10h00

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Ban Hợp tác Quốc tế

- Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Ban Hợp tác Quốc tế.

Phòng họp 2

GS.TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

14h – 15h00

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Khoa Ngoại ngữ

- Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Khoa Ngoại ngữ

Phòng họp 2

GS.TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

15h00 – 16h00

Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Khoa Quốc tế

- Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Khoa Quốc tế.

Phòng họp 2

GS.TS Đặng Kim Vui

Văn phòng

Thứ Tư

Ngày

22/02/2017

 9h00

 

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- Theo Giấy mời

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Đại học

Thái Nguyên

Ban TCCB

Thứ Năm

Ngày

23/02/2017

9h00

Thông báo Kết luận kiểm tra hành chính toàn diện tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng TN

- ĐHTN: Đoàn Kiểm tra toàn diện theo Quyết định số 3576/QĐ-ĐHTN ngày 16/8/2016 của Giám đốc ĐHTN.

- Trung tâm GDQP: Đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc; Lãnh đạo các phòng chức năng có liên quan; Đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng TN

PGS.TS Nguyễn Hữu Công

 

Ban Thanh tra ĐHTN

9h00

Làm việc với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc

- Đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc.

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế.

Phòng họp 3

GS.TS Đặng Văn Minh

Ban

Hợp tác Quốc tế

14h00

Họp Tiểu ban nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHTN lần thứ V

- Theo Quyết định số 146/QĐ-ĐTN ngày 15/2/2017 của Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHTN

 

Phòng họp 2

Bí thư Đoàn ĐHTN

VP Đoàn Thanh niên

Thứ Sáu

Ngày

24/02/2017

8h00

Họp xét danh hiệu NGND, NGƯT cho các ứng viên thuộc Đại học Thái Nguyên

- Theo Quyết định số 4717/QĐ-ĐHTN, ngày 15/12/2016 của Giám đốc ĐHTN

Phòng họp 1

GS.TS Đặng Kim Vui

Ban

Pháp chế và Thi đua

Thứ Bảy

Ngày

25/02/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

26/02/2017

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:      - Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám đốc và lãnh đạo các Ban.

                     - Các Ban có kế hoạch đi công tác trong tuần cần thông báo sớm để Văn phòng bố trí  xe.

                                  - Các Ban đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.
 
 
Tin bài: Văn phòng