Tin mới cập nhật

Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 đến ngày 23/4/2017

Đăng ngày: 14-04-2017; 915 lần đọc

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 17/04 ĐẾN 23/4/2017

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

17/4/2017

8h00

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề xuất danh mục đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018

- Theo QĐ số 606/QĐ-ĐHTN, ngày 12/4/2017 của Giám đốc ĐHTN

Phòng họp 1,2,3

Chủ tịch Hội đồng

Ban KHCN&MT

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

- Theo Quyết định số 252/QĐ-ĐHTN, ngày 21/02/2017 của Giám đốc ĐHTN

Trường ĐH KT&QTKD

Trưởng đoàn

Ban KHTC

16h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học

Theo Quyết đinh số 572/QĐ-ĐHTN, ngày 07/4/2017 của Giám đốc ĐHTN

Phòng họp 2

Chủ tịch Hội đồng

Ban KHCN&MT

15h30

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Đại học Thái Nguyên và tổ chức Cengage Learning Asia PTE LTD

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Văn phòng Đề án NNQG 2020;

- Các đơn vị trực thuộc: đại diện lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Trung tâm Phát triển nguồn lực ngoại ngữ.

Phòng họp 3

GS. TS Đặng Văn Minh

Văn phòng

Thứ Ba

Ngày

18/4/2017

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

- Theo Quyết định số 252/QĐ-ĐHTN, ngày 21/02/2017 của Giám đốc ĐHTN

Trường ĐH KT&QTKD

Trưởng đoàn

Ban KHTC

Thứ Tư

Ngày

19/4/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

20/4/2017

8h00

Họp Hội đồng thẩm định Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Y Dược

Theo Quyết định số 390/QĐ-ĐHTN ngày 13/3/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Phòng họp 3

Giám đốc ĐHTN

Ban Đào tạo

Thứ Sáu

Ngày

21/4/2017

8h00

Kiểm tra Hành chính toàn diện tại Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên

- ĐHTN: Theo Quyết định số 622/QĐ-ĐHTN ngày 12/4/2017 của Giám đốc ĐHTN

- Nhà Xuất bản ĐHTN: Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng, ban đơn vị

 

Phòng họp Nhà Xuất bản ĐHTN

PGS.TS Trần Viết Khanh

Ban Thanh tra ĐHTN

9h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

- Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Khối cơ quan ĐHTN.

Phòng họp

2

Chủ tịch Công đoàn KCQ ĐHTN

VP Công đoàn

Thứ Bảy

Ngày

22/4/2017

S: 7h30

C: 13h30

Chấm thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt thi tháng 4/2017

- Theo Quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Phòng họp 1,2,3

Trưởng Ban Chấm thi

Ban Đào tạo

Chủ Nhật

Ngày

23/4/2017

 

Ghi chú:      - Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám đốc và lãnh đạo các Ban.

                     - Các Ban có kế hoạch đi công tác trong tuần cần thông báo sớm để Văn phòng bố trí  xe.

                                  - Các Ban đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.
Tin bài: Văn phòng