Tin mới cập nhật

Lịch công tác tuần từ 22/5 đến 28/5/2017 có bổ sung

Đăng ngày: 23-05-2017; 1261 lần đọc

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 22/5 ĐẾN 28/5/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

22/5/2017

15h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Cơ quan ĐHTN mở rộng

- Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Cơ quan ĐHTN;

- Tổ trưởng các tổ Công đoàn thuộc Công đoàn bộ phận Cơ quan ĐHTN.

Phòng họp

2

Chủ tịch Công đoàn bộ phận Cơ quan ĐHTN

Văn phòng Công đoàn

Thứ Ba

Ngày

23/5/2017

8h00

Duyệt kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Ngoại ngữ

- ĐHTN: Giám đốc,  đại diện lãnh đạo các Ban: Văn phòng, Ban Đào tạo, Ban KHTC, Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Khảo thí Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Ban Công tác HSSV, Ban KHCN&MT; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN;

- Khoa Ngoại Ngữ: Lãnh đạo Khoa, các thành viên xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm.

Phòng họp

1

Giám đốc ĐHTN

Văn phòng

Thứ Tư

Ngày

24/5/2017

8h00

Hội thảo công tác chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập ĐHTN  giai đoạn 2012-2016

- Đại biểu mời;

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc,  Ban Đào tạo, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục; Ban Công tác HSSV; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN;

- Các CSGDĐHTV và Khoa trực thuộc: Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện phòng (tổ): Công tác HSSV, Đào tạo; Đại diện đội ngũ Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập, trợ lý sinh viên (mỗi đơn vị cử 2 đồng chí tham dự)

Phòng họp 1

PGS.TS Trần Viết Khanh

Ban Công tác HSSV

Thứ Năm

Ngày

25/5/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

26/5/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

27/5/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

28/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:   - Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám đốc và lãnh đạo các Ban.

           - Các Ban có kế hoạch đi công tác trong tuần cần thông báo sớm để Văn phòng bố trí xe.

                             - Các Ban đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần
Tin bài: Văn phòng