Tin mới cập nhật

lịch công tác tuần từ 20/3 đến 26/3/2017

Đăng ngày: 18-03-2017; 707 lần đọc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 20/03 ĐẾN 26/03/2017

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

20/03/2017

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng

- Theo Quyết định số 252/QĐ-ĐHTN, ngày 21/02/2017 của Giám đốc ĐHTN

Trung tâm GDQP

Trưởng đoàn

Ban KHTC

14h00

Xét tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ chương trình liên kết với Đại học Central Philippine - Philippines

- Theo Quyết định số 378/QĐ-ĐHTN, ngày 10/03/2017 của Giám đốc ĐHTN

Phòng họp 3

Giám đốc ĐHTN

Ban Đào tạo

Thứ Ba

Ngày

21/03/2017

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016 Trung tâm Học liệu

- Theo Quyết định số 252/QĐ-ĐHTN, ngày 21/02/2017 của Giám đốc ĐHTN

Trung tâm Học liệu

Trưởng đoàn

Ban KHTC

8h00

Làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

- Đoàn cán bộ của Ủy ban VH, GD, TTN và Nhi đồng của QH.

ĐHTN: Ban Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng và tương đương

Phòng họp 1

Giám đốc ĐHTN

Văn phòng

8h30

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2017-2022

 

- Có giấy mời riêng

 

Trung tâm Học liệu

Giám đốc ĐHTN

Ban Tổ chức cán bộ

Thứ Tư

Ngày

22/03/2017

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016 Trường Đại học Khoa học

- Theo Quyết định số 252/QĐ-ĐHTN, ngày 21/02/2017 của Giám đốc ĐHTN

Trường ĐH Khoa học

Trưởng đoàn

Ban KHTC

Thứ Năm

Ngày

23/03/2017

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016 Trường Đại học Khoa học

- Theo Quyết định số 252/QĐ-ĐHTN, ngày 21/02/2017 của Giám đốc ĐHTN

Trường ĐH Khoa học

Trưởng đoàn

Ban KHTC

15h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHTN

- Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ĐHTN

Phòng họp 2

Chủ tịch Công đoàn

VP Công đoàn

Thứ Sáu

Ngày

24/03/2017

S: 7h30

C: 13h30

Diễn đàn thắp lửa và kết nối khởi nghiệp

- Theo Giấy mời

Trường Đại học Nông lâm

Giám đốc ĐHTN

Ban KHCN&MT

8h00

Sơ khảo FameLab 2017 “Tìm kiếm Đại sứ truyền thông khoa học” ĐHTN

- Theo kế hoạch số 144-CV/ĐTN ngày 8/2/2017 của BTV Đoàn ĐHTN

Hội trường TTHL

Bí thư Đoàn ĐHTN

VP Đoàn Thanh niên

Thứ Sáu

Ngày

24/03/2017

14h00

Họp giới thiệu ứng dụng công nghệ vào việc đổi mới phương pháp dạy và học tại ĐHTN

- Theo CV số 410/ĐHTN-ĐT, ngày 16/03/2017 của Giám đốc ĐHTN

Phòng họp 1

Giám đốc ĐHTN

Ban Đào tạo

15h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHTN mở rộng

-      Công đoàn ĐHTN: Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên ủy ban Kiểm tra;

-      Các Công đoàn cơ sở: Chủ tịch (Phó Chủ tịch)

Trường ĐH Khoa học

Chủ tịch Công đoàn

VP Công đoàn

Thứ Bảy

Ngày

25/03/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

26/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:      - Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám đốc và lãnh đạo các Ban.

                     - Các Ban có kế hoạch đi công tác trong tuần cần thông báo sớm để Văn phòng bố trí  xe.

                                  - Các Ban đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.
Tin bài: Văn phòng