Tin mới cập nhật

lịch công tác tuần từ 15/01 - 21/01/2018

Đăng ngày: 15-01-2018; 725 lần đọc

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 15/01 ĐẾN 21/01/2018 có bổ sung

 

 

 

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

15/01/2018

08h00

Họp bàn về công tác đào tạo của TT Giáo dục Quốc phòng An ninh

 

- ĐHTN: Đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo, Ban Kế hoạch Tài chính;

- TTGDQPAN: Đại diện Ban Giám đốc trung tâm; Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo; Đại diện lãnh đạo Phòng Hậu cần Tài chính và Kế hoạch.

 

Phòng họp 1

PGS.TS

Trần Viết Khanh

Ban

Đào tạo

15h00

Họp Ban Chấp hành Đoàn TN Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên

- Ban Chấp hành Đoàn TN Khối cơ quan ĐHTN

Phòng họp 3

Bí thư

Đoàn TN Khối cơ quan ĐHTN

Văn phòng

Đoàn TN

Thứ Ba

Ngày

16/01/2018

14h00

 

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Đại học thực hiện từ năm 2018 của Đại học Thái Nguyên

- Theo Quyết định số 2854/QĐ-ĐHTN ngày 29/12/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Phòng họp 2

GS.TS

Đặng Kim Vui

Ban

KHCN&MT

16h00

 

Họp Thường trực ban chủ nhiệm và các ban chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hợp tác NCKH&CGCN giữa Đại học Thái Nguyên và UBND tỉnh Thái Nguyên

- Ban Chủ nhiệm Chương trình

- Ban chủ nhiệm nhiệm vụ và lãnh đạo đơn vị theo HĐ số: 45/2017/HĐ-KHCN-CTHT và  46/2017/HĐ-KHCN-CTHT

- Lãnh đạo Ban KHCN&MT

- Lãnh đạo Ban KHTC

Phòng họp 2

 GS.TS. Đặng Kim Vui

Ban

KHCN&MT

Thứ Tư

Ngày

17/01/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

18/01/2018

8h00

 

Học tập triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng Khóa XII của Đảng bộ Khối cơ quan ĐHTN

 

- Toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên thuộc Đảng bộ KCQ ĐHTN (Có thông báo chi tiết)

Hội trường

TTHL

Bí thư

Đảng ủy

KCQ

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

Hội nghị tổng kết hoạt động CNTT – Thư viện của ĐHTN năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Đại diện lãnh đạo văn phòng và các ban chức năng;

- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Đại diện lãnh đạo đơn vị; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng/Trung tâm/Bộ phận CNTT-TV;

- Trung tâm học liệu: Ban giám đốc; Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng.

Phòng họp 1

GS.TS

Đặng Kim Vui

Trung tâm CNTT

Thứ Sáu

Ngày

19/01/2018

8h00

Họp Ban tổ chức Hội nghị CBVC Khối cơ quan ĐHTN

- Thành phần theo QĐ của Giám đốc ĐHTN

Phòng họp 1

PGS. TS

Trần Viết Khanh

Văn phòng

14h00

Họp Hội đồng thẩm định Đề án đào tạo chương trình tiên tiến, trình độ đại học, ngành Kinh tế Nông nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm

- Theo Quyết định số 2596/QĐ-ĐHTN ngày 30/11/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Phòng họp 3

GS. TS

Đặng Kim Vui

Ban

Đào tạo

Thứ Bảy

Ngày

20/01/2018

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

21/01/2018

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:      - Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám đốc và lãnh đạo các Ban.

                     - Các Ban có kế hoạch đi công tác trong tuần cần thông báo sớm để Văn phòng bố trí  xe.

                                  - Các Ban đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.
Tin bài: Văn phòng