Tin mới cập nhật

Lịch công tác tuần từ 13/8 - 19/8/2018

Đăng ngày: 15-08-2018; 732 lần đọc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 13/8 ĐẾN 19/8/2018 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

13/8/2018

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Nông Lâm.

-Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN

Trường ĐH Nông Lâm

Phó Giám đốc Trần Viết Khanh

Ban Pháp chế và Thi đua

13h30 – 15h00

Giám đốc ĐHTN làm việc với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

- Giám đốc ĐHTN;

- Lãnh đạo Ban KHCN&MT; Chánh Văn phòng.

Phòng họp

 3

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Văn phòng

15h00 – 16h30

Giám đốc ĐHTN làm việc với Ban Hợp tác Quốc tế

- Giám đốc ĐHTN;

- Lãnh đạo Ban Hợp tác Quốc tế; Chánh Văn phòng.

Phòng họp

 3

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Văn phòng

Thứ Ba

Ngày

14/8/2018

8h00 – 9h30

Giám đốc ĐHTN làm việc với Ban Thanh tra

- Giám đốc ĐHTN;

- Lãnh đạo Ban Thanh tra; Chánh Văn phòng.

Phòng họp

 3

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Văn phòng

9h30 – 11h00

Giám đốc ĐHTN làm việc với Ban Pháp chế và Thi đua

- Giám đốc ĐHTN;

- Lãnh đạo Ban Pháp chế thi đua; Chánh Văn phòng.

Phòng họp

3

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Văn phòng

14h00

Họp về việc đề xuất danh mục các chương trình, đề án, dự án đầu tư cơ sở vật chất trong năm 2019 bằng mọi nguồn vốn đối với các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

-   Theo Giấy mời ngày 8/8/2018 của Giám đốc ĐHTN

Phòng họp 1

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Ban Cơ sở vật chất

 

 

 

    Thứ Tư

Ngày

15/8/2018

8h00

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp

-Theo Giấy mời.

(Văn phòng có bố trí xe 16 chỗ phục vụ đại biểu của ĐHTN tham dự Lễ kỷ niệm)

Hội trường A4 Trường ĐH Nông Lâm

Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm

Văn phòng

13h30 – 15h00

Giám đốc ĐHTN làm việc với Ban Công tác Học sinh sinh viên

- Giám đốc ĐHTN;

- Lãnh đạo Ban Công tác HSSV; Chánh Văn phòng.

Phòng họp

 3

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Văn phòng

14h00

 

- Họp Ban Chấp hành Hội Sinh viên ĐHTN khóa II (mở rộng)

- Họp Ban Tổ chức, các Tiểu ban phục vụ Đại hội Hội Sinh viên ĐHTN lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

- Ban Chấp hành Hội Sinh viên ĐHTN

- Chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc

- Thành phần theo Quyết định BTC, các Tiểu ban đã ban hành.

Phòng họp

 1

Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN

Văn phòng Đoàn – Hội

15h00 – 16h30

Giám đốc ĐHTN làm việc với Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Giám đốc ĐHTN;

- Lãnh đạo Ban Khảo thí & ĐBCLGD; Chánh Văn phòng.

Phòng họp

3

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Văn phòng

Thứ Năm

Ngày

16/8/2018

8h00

Giám đốc ĐHTN làm việc với Văn phòng

- Giám đốc ĐHTN;

- Lãnh đạo Văn phòng.

Phòng họp

2

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Văn phòng

S: 8h00

C: 13h30

Hướng dẫn và hỗ trợ giữa kỳ

khóa học đảm bảo chất lượng

đại học cho học viên khóa SCA3

- Đại diện Chương trình Aus4skills; Đại diện Đại học Công nghệ Queensland, Úc

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Đại diện Ban Hợp tác quốc tế.

-  Các thành viên khóa SCA3

Phòng họp 1

Phó Giám đốc Đặng Văn Minh

Ban Hợp tác Quốc tế

14h00

Họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Bộ, cấp Đại học cho tập thể, cá nhân trong toàn Đại học.

- Ban Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng ĐHTN (theo quyết định số 1529/QĐ-ĐHTN, ngày 12/7/2018 của Giám đốc ĐHTN)

Phòng họp

2

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Ban Pháp chế và Thi đua

14h00

Họp về liên kết đào tạo quốc tế của Khoa Quốc tế

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Đào tạo, Ban Hợp tác Quốc tế;

- Khoa Quốc tế: Lãnh đạo Khoa.

Phòng họp 3

Phó Giám đốc Đặng Văn Minh

Ban Đào tạo

Thứ Sáu

Ngày

17/8/2018

S: 8h30

C: 13h30

Hội thảo về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong khuôn khổ chương trình “Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực”

- Đại diện Chương trình Aus4skills; Đại diện Đại học Công nghệ Queensland, Úc.

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Đào tạo, Ban Công tác học sinh sinh viên; Lãnh đạo và chuyên viên Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Các CSGDĐHTV và ĐVTT: Đại diện lãnh đạo đơn vị, Phòng Đào tạo; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Cán bộ phụ trách công tác đảm bảo chất lượng cấp Khoa.

- Toàn thể học viên khóa AASCA3 – Đảm bảo chất lượng trường đại học từ Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm.

Phòng họp nhà T1B

Phó Giám đốc Đặng Văn Minh

Ban Hợp tác Quốc tế

7h30

Thường trực Đảng ủy Đại học Thái Nguyên làm  việc với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại  học Y Dược

- Đảng ủy ĐHTN: thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Giám đốc;

- Đảng ủy Trường ĐH Y Dược: Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra.

Phòng họp 3

Đồng chí Trần Viết Khanh

Văn phòng Đảng ủy

9h00

Đảng ủy ĐHTN làm việc với Hội Sinh viên ĐHTN về công tác Đại hội Hội Sinh viên ĐHTN lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Đảng ủy ĐHTN: thường trực Đảng ủy;

- Đại biểu mời: Giám đốc ĐHTN;

- Hội Sinh viên ĐHTN: Ban Thư ký, Chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc.

Phòng họp 2

Đồng chí Trần Viết Khanh

Văn phòng Đoàn – Hội

14h00

Họp xét thi đua khối đào tạo và xét thi đua theo khối tỉnh Thái Nguyên.

- Ban Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng ĐHTN;

- Đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc.

Phòng họp

2

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Bảy

Ngày

18/8/2018

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

19/8/2018

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:      - Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám đốc và lãnh đạo các Ban.

                     - Các Ban có kế hoạch đi công tác trong tuần cần thông báo sớm để Văn phòng bố trí  xe.

                      - Các Ban đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.         

Tin bài: Văn phòng