Tin mới cập nhật

Lịch công tác tuần từ 06/8 - 12/8/2018 có bổ sung

Đăng ngày: 06-08-2018; 455 lần đọc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 06/8 ĐẾN 12/8/2018 có bổ sung

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

06/8/2018

7h00

Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ của Đảng bộ Khối cơ quan ĐHTN.

- Toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động thuộc các Ban chức năng và Trung tâm thuộc Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên.

Sân Cơ quan ĐHTN

Bí thư

Đảng ủy KCQ ĐHTN

 

Văn phòng Đảng ủy

 

8h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

-Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Trường ĐH KT&QTKD

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban PC&TĐ

8h00

Làm việc với các đơn vị về việc cung cấp thông tin nhằm quảng bá các chương trình đào tạo của ĐHTN.

- ĐHTN: Ban Hợp tác Quốc tế.

-Trường ĐHKTCN, Trường ĐHNL: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Các đơn vị

Lãnh đạo

Ban HTQT

Ban HTQT

9h30

Làm việc với các đơn vị về việc cung cấp thông tin nhằm quảng bá các chương trình đào tạo của ĐHTN.

- ĐHTN: Ban Hợp tác quốc tế.

- Trường CĐKTKT, Trường ĐHKH: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Các đơn vị

Lãnh đạo

Ban HTQT

Ban HTQT

14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

-Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban PC&TĐ

14h00

Làm việc với các đơn vị về việc cung cấp thông tin nhằm quảng bá các chương trình đào tạo của ĐHTN.

- ĐHTN: Ban Hợp tác quốc tế.

- Trường ĐHSP, Trường ĐHCNTT&TT, Khoa Ngoại ngữ: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Các đơn vị

Lãnh đạo

Ban HTQT

Ban HTQT

15h30

Làm việc với các đơn vị về việc cung cấp thông tin nhằm quảng bá các chương trình đào tạo của ĐHTN.

- ĐHTN: Ban Hợp tác quốc tế.

- Trường ĐHYD, Trường ĐHKT&QTKD, Khoa Quốc tế: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Các đơn vị

Lãnh đạo

Ban HTQT

Ban HTQT

Thứ Ba

Ngày

07/8/2018

8h00

Họp Ban Chỉ đạo Chương trình Aus4skill

- Chương trình Aus4skill;

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc; Đại diện Lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế.

Hà Nội

Phó Giám đốc: Đặng Văn Minh

Ban HTQT

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật.

- Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Trường CĐ Kinh tế KT

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

 

Ban PC&TĐ

14h00

Kiểm tra các điều kiện mở chuyên ngành thạc sĩ kế toán của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

-        Theo Quyết định số 1314/QĐ-ĐHTN, ngày 26/6/2018 của Giám đốc ĐHTN

Trường ĐH KT&QTKD

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Công

Ban Đào tạo

Thứ Tư

Ngày

08/8/2018

8h00

 

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

- Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Trường ĐH CNTT&TT

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban PC&TĐ

13h30 – 15h00

Giám đốc ĐHTN làm việc với Ban Cơ sở Vật chất.

- Giám đốc ĐHTN;

- Lãnh đạo Ban Cơ sở Vật chất; Chánh Văn phòng.

Phòng họp 3

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Văn phòng

15h00 – 16h30

Giám đốc ĐHTN làm việc với Ban Đào tạo.

- Giám đốc ĐHTN;

- Lãnh đạo Ban Đào tạo; Chánh Văn phòng.

Phòng họp 3

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Văn phòng

Thứ Năm

Ngày

09/8/2018

8h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Khoa học.

-Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Trường ĐH Khoa học

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban PC&TĐ

9h00

Lễ trao Quyết định, cấp thẻ Cộng tác viên thanh tra giáo dục.

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng và các Ban Chức năng.

- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Đại diện lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo phòng Thanh tra-Pháp chế (có CTVTTrGD được công nhận);

- 43 CTVTTrGD các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHTN có danh sách riêng.

Hội trường Trường ĐH Sư phạm

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban Thanh tra

14h00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Thái Nguyên.

- Theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHTN, ngày 12/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Phòng họp 1

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Ban PC&TĐ

Thứ Sáu

Ngày

10/8/2018

8h00

Làm việc với Đoàn Thanh tra – Công an tỉnh Thái Nguyên về việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Đoàn Thanh tra của Công an tỉnh Thái Nguyên;

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc; Đại diện Lãnh đạo các ban: Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Công tác Học sinh sinh viên và Văn phòng;

- Các CSGDĐHTV và ĐVTT: Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Phòng Hành chính Tổ chức, cán bộ phụ trách người nước ngoài của đơn vị.

Phòng họp T1B – Khoa Quốc tế

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Ban Hợp tác Quốc tế

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai.

- Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban PC&TĐ

Thứ Bảy

Ngày

11/8/2018

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

12/8/2018

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:      - Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám đốc và lãnh đạo các Ban.

                     - Các Ban có kế hoạch đi công tác trong tuần cần thông báo sớm để Văn phòng bố trí  xe.

                                  - Các Ban đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.
Tin bài: Văn phòng