Tin mới cập nhật

Lịch công tác tuần từ 06/11 đến 12/11/2017

Đăng ngày: 06-11-2017; 786 lần đọc

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 06/11 ĐẾN 12/11/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

6/11/2017

7h30

Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ của Đảng bộ Khối cơ quan ĐHTN

- Toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động thuộc các Ban chức năng và Trung tâm thuộc Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

Sân Cơ quan ĐHTN

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

 

15h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Cơ quan ĐHTN mở rộng

- Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Cơ quan ĐHTN;

- Tổ trưởng các Tổ Công đoàn trực thuộc CĐBP Cơ quan ĐHTN.

Phòng họp 2

Chủ tịch CĐBP Cơ quan ĐHTN

Văn phòng

Công đoàn

S: 8h00

C: 14h00

Kiểm tra kết quả thực hiện các đề án toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN

- Đoàn kiểm tra;

- BTV, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, cán bộ làm công tác đảng, các phòng chuyên môn có liên quan.

Phòng họp Trường ĐH Nông lâm - ĐHTN

Trưởng Đoàn KT

Văn phòng

Đảng ủy

 

Thứ Ba

Ngày

7/11/2017

14h00

Giao ban Công tác Đoàn – Hội Đại học Thái Nguyên

- ĐHTN: Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Hội Sinh viên;

- Các CSGD ĐHTV & ĐVTT: Các đồng chí Bí thư (hoặc Phó Bí thư), Chủ tịch HSV (hoặc Phó Chủ tịch); cán bộ văn phòng Đoàn – Hội.

Phòng họp 2 - Nhà điều hành trường Đại học KTCN– ĐHTN

Bí thư Đoàn Thanh niên – Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN

Văn phòng Đoàn TN

Hội SV

S: 8h00

C: 14h00

Kiểm tra kết quả thực hiện các đề án toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN

- Đoàn kiểm tra;

- BTV, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, cán bộ làm công tác đảng, các phòng chuyên môn có liên quan.

Phòng họp Trường ĐH Y dược - ĐHTN

Trưởng Đoàn KT

Văn phòng

Đảng ủy

 

16h00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Đề tài KHCN Cấp Đại học

- Theo Giấy mời

Phòng họp 3

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

BAN KHCN&MT

Thứ Tư

Ngày

8/11/2017

7h30

Khai mạc và tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017

- Đại biểu có Giấy mời riêng;

- Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 theo Quyết định số 2326/QĐ-ĐHTN ngày 30/10/2017 của Giám đốc ĐHTN;

- Thí sinh tham gia dự thi.

Trung tâm Học liệu

Giám đốc ĐHTN

Ban TCCB

14h00

Họp Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan ĐHTN

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng ủy khối cơ quan ĐHTN.

Phòng họp 2

Bí Thư

Đảng ủy KCQ ĐHTN

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

Họp chuyên môn Giải Cầu lông, Bóng bàn CBVC, NLĐ Đại học Thái Nguyên

- Ban tổ chức giải Giải Cầu lông, Bóng bàn CBVCNLĐ Đại học Thái Nguyên;

- Trưởng, Phó ban trọng tài;

- Các đồng chí trưởng đoàn, Huấn luyện viên của các đơn vị tham dự giải.

Phòng họp 1

Ban Tổ chức giải

Văn phòng Công đoàn

S: 8h00

C: 14h00

Kiểm tra kết quả thực hiện các đề án toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN

- Đoàn kiểm tra;

- BTV, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, cán bộ làm công tác đảng, các phòng chuyên môn có liên quan.

Phòng họp Trường ĐH CNTT&TT- ĐHTN

Trưởng Đoàn KT

Văn phòng

Đảng ủy

Thứ Năm

Ngày

9/11/2017

9h00

Họp Hội đồng Đại học Thái Nguyên

- Các thành viên hội đồng ĐHTN.

Phòng họp 1

GS. TS. Đặng Kim Vui

Ban TCCB

9h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Khối cơ quan ĐHTN mở rộng

- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Khối cơ quan ĐHTN;

- Chủ tịch các CĐBP trực thuộc.

Phòng họp 2

CTCĐ

Khối cơ quan

Văn phòng

Công đoàn

10h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn Khối cơ quan ĐHTN

- Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Khối cơ quan ĐHTN

Phòng họp 2

CTCĐ

Khối cơ quan

Văn phòng

Công đoàn

S: 8h00

C: 14h00

Kiểm tra kết quả thực hiện các đề án toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN

- Đoàn kiểm tra;

- BTV, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, cán bộ làm công tác đảng, các phòng chuyên môn có liên quan.

Phòng họp Trường ĐH Khoa học- ĐHTN

Trưởng Đoàn KT

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

Họp tiếp thu ý kiến đóng góp cho bộ “Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2017-2018”

- Ban soạn thảo bộ “Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2017-2018”

Phòng họp 2

PGS. TS. Trần Viết Khanh

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Sáu

Ngày

10/11/2017

8h00

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng và tương đương; Lãnh đạo và chuyên viên Ban Pháp chế và Thi đua.

- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai: Đại diện lãnh đạo đơn vị; Đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế; Chuyên viên làm công tác pháp chế.

- Các Khoa, Trung tâm, Viện, Nhà Xuất bản: Đại diện lãnh đạo đơn vị; Chuyên viên làm công tác pháp chế.

Phòng họp 1 

PGS. TS. Trần Viết Khanh

Ban

Pháp chế

Thi đua

S: 8h00

C: 14h00

Kiểm tra kết quả thực hiện các đề án toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN

- Đoàn kiểm tra;

- BTV, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, cán bộ làm công tác đảng, các phòng chuyên môn có liên quan.

Phòng họp Trường ĐH KT&QTKD- ĐHTN

Trưởng Đoàn KT

Văn phòng

Đảng ủy

13h30

Duyệt kế hoạch và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở trường Đại học Sư phạm

- Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn ĐHTN;

-  Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn trường Đại học Sư phạm.

Phòng họp 2

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng

Công đoàn

14h30

Duyệt kế hoạch và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

- Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn ĐHTN;

- Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Khối cơ quan ĐHTN.

Phòng họp 2

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng

Công đoàn

15h30

Họp Ban thường vụ Công đoàn Đại học Thái Nguyên và tiểu ban nhân sự Đại hội V Công Đoàn ĐHTN

- Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn ĐHTN;

- Tiểu ban Nhân sự Đại hội V CĐ ĐHTN.

Phòng họp 2

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng

Công đoàn

Thứ Bảy

Ngày

11/11/2017

&

Chủ Nhật

Ngày

12/11/2017

S: 7h30

C: 13h30

Lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra tại Đại học Thái Nguyên

- Học viện Quản lý Giáo dục

- ĐHTN: Theo Quyết định của Giám đốc;

- Các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc: Theo danh sách do đơn vị cử.

 

Phòng họp 1 

PGS. TS. Trần Viết Khanh

Ban

Thanh tra

S: 7h30

C: 13h30

Giải Cầu lông, Bóng bàn CBVC, NLĐ Đại học Thái Nguyên

- Ban tổ chức giải Giải Cầu lông, Bóng bàn CBVC, NLĐ Đại học Thái Nguyên;

- Khách mời có giấy mời riêng;

- Các đoàn Vận động viên;

- Toàn thể CBVC, NLĐ Đại học Thái Nguyên (cổ vũ).

 

Nhà thi đấu thể thao ĐHTN (Trường Đại học Nông lâm – ĐHTN)

Ban Tổ chức giải

Văn phòng Công đoàn

 

Ghi chú:      - Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám đốc và lãnh đạo các Ban.

                     - Các Ban có kế hoạch đi công tác trong tuần cần thông báo sớm để Văn phòng bố trí  xe.

                      - Các Ban đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.         

Tin bài: Văn phòng