Tin mới cập nhật

Lịch công tác tháng 5 có bổ sung

Đăng ngày: 16-05-2017; 911 lần đọc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              

   

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                   

                                                                       

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017 CÓ BỔ SUNG

 

Kính gửi:          - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Tư

Ngày 3/5/2017

14h30

Tổng duyệt Hội thảo Quốc tế Y học cổ truyền, kiến thức bản địa và sinh kế tại Đông Nam Á” và thảo luận về các chương trình hợp tác.

- Trường Đại học Giessen (Đức), Đại học Bách khoa Laguna (Philippnies), Viện Pháp tại Pondicherry (Nam Ấn Độ).

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Y Dược.

Phòng họp 3

GS.TS Đặng Kim Vui

Ban

Hợp tác Quốc tế

Thứ Năm

Ngày 4/5/2017

8h00

Hội thảo Quốc tế Y học cổ truyền, kiến thức bản địa và sinh kế tại Đông Nam Á”

- Trường Đại học Giessen (Đức), Đại học Bách khoa Laguna (Philippnies), Trường Đại học Fooyin (Đài Loan), Viện Pháp tại Pondicherry (Nam Ấn Độ).

- Tỉnh Thái Nguyên: Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Khoa học Công nghệ, Công an tỉnh.

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các vị trực thuộc.

Trường Đại học Y Dược

GS.TS Đặng Văn Minh

Ban

Hợp tác Quốc tế

 

Thứ Bảy

Ngày

06/5/2017

 

7h30

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Đại biểu theo giấy mời

- Đại biểu theo thông tri triệu tập của BCH Đoàn ĐHTN.

Trung tâm học liệu

Bí thư Đoàn ĐHTN

Văn phòng Đoàn

Thứ Bảy

Ngày

06/5/2017

 

8h30

Hội thảo tập huấn về “Thiết kế nghiên cứu”

- Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Australia.

- Đại diện trường Đại học Tây Bắc.

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế.

- Các CSGDĐHTV&ĐVTT: Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, các cán bộ, giảng viên từng học tập tại Úc theo chương trình học bổng của Chính phủ Úc và Chính phủ Việt Nam.

Phòng 301, Nhà T1

GS.TS Đặng Văn Minh

Ban

Hợp tác Quốc tế

S: 8h00

C: 14h00

Tập huấn kỹ năng sản xuất tin bài trên Cổng Thông tin điện tử

- Theo Công văn số 651/ĐHTN, ngày 18/4/2017 của ĐHTN

Phòng họp 1

PGS. TS Nguyễn Hữu Công

Văn phòng

 

Chủ Nhật

Ngày

07/5/2017

7h30

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Đại biểu theo giấy mời

- Đại biểu theo thông tri triệu tập của BCH Đoàn ĐHTN

Trung tâm học liệu

Bí thư Đoàn ĐHTN

Văn phòng Đoàn

S: 8h00

C: 14h00

Tập huấn kỹ năng sản xuất tin bài trên Cổng Thông tin điện tử

- Theo Công văn số 651/ĐHTN, ngày 18/4/2017 của ĐHTN

Phòng họp 1

PGS. TS Nguyễn Hữu Công

Văn phòng

Thứ Sáu

Ngày 12/5/2017

8h00

Hội nghị “Tổng kết chương trình hợp tác đào tạo với nước ngoài giai đoạn 2011-2016 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2017-2022”

- Bộ GD&ĐT: Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Cục Đào tạo với nước ngoài;

- Tỉnh Thái Nguyên: Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh.

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc,  lãnh đạo các ban: Ban Hợp tác quốc tế, Ban Đào tạo, Ban Khảo thí và KĐCLGD, Ban Thanh tra.

- Các CSGDĐHTV&ĐVTT: Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, chuyên viên phụ trách công tác hợp tác quốc tế.

Phòng họp 1

GS.TS Đặng Văn Minh

Ban

Hợp tác Quốc tế

Thứ Năm

Ngày

18/5/2017

8h00

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Pháp chế và thi đua, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các ban chức năng và tương đương.

- Các CSGDĐHTV&ĐVTT: đại diện lãnh đạo phòng phụ trách công tác thi đua khen thưởng và cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng.

Phòng họp 1

GS. TS Đặng Kim Vui

Ban

Pháp chế và Thi đua

Thứ Tư

Ngày 24/5/2017

8h00

Hội thảo công tác chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập trong toàn đại học  giai đoạn 2012-2016

- Đại biểu mời:

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc,  Ban Đào tạo, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục; ban Công tác HSSV; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN;

- Các CSGDĐHTV và Khoa trực thuộc: Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện phòng (tổ): Công tác HSSV, Đào tạo; Đại diện đội ngũ Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập, trợ lý sinh viên (mỗi đơn vị cử 2 đồng chí tham dự)

Phòng họp  1

PGS.TS Trần Viết Khanh

Ban Công tác HSSV

Thứ Hai

Ngày

29/5/2017

14h00

Họp Ban thường vụ Đảng ủy ĐHTN

- Các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy ĐHTN

 Phòng họp 3

GS. TS Đặng Kim Vui

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Ba

Ngày

30/5/2017

8h00

Tổng kết các hoạt động Đề án NNQG 2020 của ĐHTN giai đoạn 2014 – 2016

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Văn phòng, Ban Đào tạo, Ban Khảo thí & ĐBCLGD, Ban Thanh tra, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kế hoạch Tài chính; Bộ phận Văn phòng Đề án.

- Các CSGDĐHTV & Khoa TT: Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách Đề án Ngoại ngữ; phòng (tổ/bộ phận): đào tạo, hành chính và tổ chức; bộ môn (tổ) Ngoại ngữ; các trung tâm Tin học Ngoại ngữ.

Phòng họp 1

GS. TS Đặng Văn Minh

Văn phòng

 

 - Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác của ĐHTN với các đơn vị  thành viên sẽ có thông báo sau.

 - Các đơn vị cần nhân bản và thông báo kế hoạch công tác của ĐHTN cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình.

Tin bài: Văn phòng