Tin mới cập nhật

Lịch công tác tháng 10/2017

Đăng ngày: 10-10-2017; 628 lần đọc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                   

                                                                       

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017 

 

Kính gửi:          - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

 

 

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ tư

4/10/2017

14h00

Họp giao ban công tác Đoàn – Hội ĐHTN

- ĐHTN: Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Hội Sinh viên;

- Các CSGD ĐHTV & ĐVTT: Các đồng chí Bí thư (hoặc Phó Bí thư), Chủ tịch HSV (hoặc Phó Chủ tịch); cán bộ văn phòng Đoàn – Hội

Phòng họp 1

Bí thư Đoàn Thanh niên – Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN

Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên

Thứ năm

5/10/2017

8h00

Xét khen thưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập đơn vị và khen thưởng đột suất.

Ban Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Đại học Thái Nguyên

Phòng họp 2

GS. TS.

Đặng Kim Vui

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ sáu

6/10/2017

7h30

Tọa đàm nhân kỷ niệm ngày 20/10

- Công đoàn Đại học Thái Nguyên: Nữ Cán bộ viên chức là Trưởng, phó các Ban chức năng và tương đương thuộc Đại học Thái Nguyên; Ủy viên Ban nữ công Công đoàn Đại học Thái Nguyên; Ủy viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Đại học Thái Nguyên.

- Các công đoàn cơ sở: Nữ CBVC là Lãnh đạo các đơn vị, Trưởng phòng, trưởng khoa trực thuộc và tương đương; Ủy viên Ban nữ công công đoàn cơ sở; Ủy viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Nữ CBVC là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ.

- Khách mời: Đại biểu có giấy mời riêng.

Hội trường Trung tâm Học liệu - ĐHTN

Trưởng ban Nữ công CĐ ĐHTN

Văn phòng Công đoàn

Thứ 4

11/10/2017

8h00

Duyệt kế hoạch và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở trường Đại học Nông lâm

- Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn ĐHTN

- Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn trường Đại học Nông lâm

Phòng họp 2

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Công đoàn

9h00

Họp Ban thường vụ Công đoàn Đại học Thái Nguyên

- Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn ĐHTN

Phòng họp 2

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Công đoàn

Thứ 5

12/10/2017

9h00

Họp ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên mở rộng

- Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHTN;

- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở;

Phòng họp trường Đại học Nông lâm

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Công đoàn

Thứ bảy

14/10/2017

8h00

Tổ chức vòng thi OFFLINE cuộc thi “Tiếng Anh trong sinh viên – Giải thưởng Wilmar CLV Awards 2017” của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các Đại học Quốc gia và Đại học Vùng

- Ban Tổ chức theo kế hoạch

- Đại biểu mời

- 100 thí sinh xuất sắc tham dự vòng thi offline

Hội trường Trung tâm học liệu

Bí thư Đoàn Thanh niên – Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN

Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên

Thứ hai

23/10/2017

19h30

Bế mạc giải bóng truyền không chuyên Đại học Thái Nguyên mở rộng năm 2017

- Ban tổ chức

- Đại biểu mời

- Các đơn vị tham dự giải

Nhà thi đấu thể thao ĐHTN

Bí thư Đoàn Thanh niên – Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN

Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên

Thứ sáu

27/10/2017

8h30

Hội nghị biểu dương tập thể học sinh, sinh viên tiêu biểu năm học 2016 – 2017

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo các ban chức năng;

- Các CSGDĐHTN & Khoa trực thuộc: Đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo phòng CTHSSV;

- Các tập thể và cá nhân học sinh sinh viên tiêu biểu năm học 2016 – 2017 theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN (danh sách và Quyết định trên website của ĐHTN)

Phòng họp

 1

PGS. TS. Trần Viết Khanh

Ban công tác Học sinh – Sinh viên

Thứ hai

30/10/2017

8h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ

Phòng họp 3

GS. TS.

Đặng Kim Vui

Văn phòng Đảng ủy

 

 - Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác của ĐHTN với các đơn vị thành viên sẽ có thông báo sau.

 - Các đơn vị cần nhân bản và thông báo kế hoạch công tác của ĐHTN cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình.

 

Tin bài: Văn phòng