Tin mới cập nhật

lịch công tác tháng 03 có bổ sung

Đăng ngày: 06-03-2018; 487 lần đọc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                   

                                                                       

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2018 

 

Kính gửi:          - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Năm

Ngày

1/03/2018

Thứ Sáu

Ngày

2/03/2018

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm tra, xét duyệt báo cáo tài chính; chuẩn bị kiểm toán NSNN 2017

- ĐHTN: Theo QĐ số 215/2018/QĐ-ĐHTN ngày 5/2/2018;

-  Các CSGD ĐHTV & ĐVTT:  Chủ tài khoản, Kế toán trưởng, Phòng KHTC và các bộ phận có liên quan.

Trường ĐH

Nông Lâm

Trưởng

Ban

KHTC-ĐHTN

Ban

KHTC

Thứ Sáu

Ngày

2/03/2018

14h30

 

Họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn xác định nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và CGCN giữa Đại học Thái Nguyên và UBND tỉnh Thái Nguyên Đợt 2 năm 2018

 

- Theo Quyết định số 299/QĐ-ĐHTN ngày 26/2/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Phòng họp 2

GS.TS. Đặng Kim Vui

Ban KHCN&MT

 

Thứ Hai

Ngày

5/03/2018

Thứ Ba

Ngày

6/03/2018

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm tra, xét duyệt báo cáo tài chính; chuẩn bị kiểm toán NSNN 2017

- ĐHTN: Theo QĐ số 215/2018/QĐ-ĐHTN ngày 5/2/2018;

-  Các CSGD ĐHTV & ĐVTT:  Chủ tài khoản, Kế toán trưởng, Phòng KHTC và các bộ phận có liên quan.

Trường ĐH

KTCN

Trưởng

Ban

KHTC-ĐHTN

Ban

KHTC

Thứ Tư

Ngày

7/03/2018

Thứ Năm

Ngày

8/03/2018

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm tra, xét duyệt báo cáo tài chính; chuẩn bị kiểm toán NSNN 2017

- ĐHTN: Theo QĐ số 215/2018/QĐ-ĐHTN ngày 5/2/2018;

-  Các CSGD ĐHTV & ĐVTT:  Chủ tài khoản, Kế toán trưởng, Phòng KHTC và các bộ phận có liên quan.

Trường ĐH

Y Dược

Trưởng

Ban

KHTC-ĐHTN

Ban

KHTC

Thứ Năm

Ngày

8/03/2018

8h30

Cho ý kiến về rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể ĐHN và quy hoạch chi tiết các trường, đơn vị thành viên

- Tỉnh Thái Nguyên: Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo và chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo UBND TPTN; Phòng Quản lý đô thị TPTN, phòng Tài Nguyên và Môi trường TPTN; Lãnh đạo và cán bộ địa chính các phường Quang Trung, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Thịnh Đán, Tích Lương;

- ĐHTN: Lãnh đạo ĐHTN;

- Các CSGD ĐHTV & ĐVTT: Hiệu trưởng và Trưởng phòng Quản trị phục vụ; Trưởng Khoa Ngoại ngữ.

 

Hội trường tầng 3 – Sở Xây dựng TN

Sở Xây dựng Thái Nguyên

Ban

CSVC

Thứ Sáu

Ngày

9/03/2018

8h00

Xem xét, cho ý kiến rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2018 - 2020 và 2020 - 2025

- Ban Thường vụ; Ban Giám đốc ĐHTN

Phòng họp 3

Bí thư

GS. TS. Đặng Kim Vui

Văn phòng

Đảng ủy

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm tra, xét duyệt báo cáo tài chính; chuẩn bị kiểm toán NSNN 2017

- ĐHTN: Theo QĐ số 215/2018/QĐ-ĐHTN ngày 5/2/2018;

-  Các CSGD ĐHTV & ĐVTT:  Chủ tài khoản, Kế toán trưởng, Phòng KHTC và các bộ phận có liên quan.

Trường CĐ KTKT

Trưởng

Ban

KHTC-ĐHTN

Ban

KHTC

Thứ Hai

Ngày

12/03/2018

Thứ Ba

Ngày

13/03/2018

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm tra, xét duyệt báo cáo tài chính; chuẩn bị kiểm toán NSNN 2017

- ĐHTN: Theo QĐ số 215/2018/QĐ-ĐHTN ngày 5/2/2018;

-  Các CSGD ĐHTV & ĐVTT:  Chủ tài khoản, Kế toán trưởng, Phòng KHTC và các bộ phận có liên quan.

Trường ĐH

Sư phạm

Trưởng

Ban

KHTC-ĐHTN

Ban

KHTC

Thứ Năm

Ngày

15/03/2018

Thứ Sáu

Ngày

16/03/2018

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm tra, xét duyệt báo cáo tài chính; chuẩn bị kiểm toán NSNN 2017

- ĐHTN: Theo QĐ số 215/2018/QĐ-ĐHTN ngày 5/2/2018;

-  Các CSGD ĐHTV & ĐVTT:  Chủ tài khoản, Kế toán trưởng, Phòng KHTC và các bộ phận có liên quan.

Phân hiệu Lào Cai

Trưởng

Ban

KHTC-ĐHTN

Ban

KHTC

Thứ Hai

Ngày

19/03/2018

Thứ Ba

Ngày

20/03/2018

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm tra, xét duyệt báo cáo tài chính; chuẩn bị kiểm toán NSNN 2017

- ĐHTN: Theo QĐ số 215/2018/QĐ-ĐHTN ngày 5/2/2018;

-  Các CSGD ĐHTV & ĐVTT:  Chủ tài khoản, Kế toán trưởng, Phòng KHTC và các bộ phận có liên quan.

Văn phòng

ĐHTN

Trưởng

Ban

KHTC-ĐHTN

Ban

KHTC

Thứ Ba

Ngày

20/03/2018

8h00

Tổ chức lấy ý kiến về danh sách dự kiến đưa vào quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2018 – 2020 và 2020 – 2025

- Cán bộ chủ chốt theo công văn số 155-CV/ĐU ngày 10/05/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN

Phòng họp 1

Bí thư

GS. TS. Đặng Kim Vui

Văn phòng

Đảng ủy

Thứ Ba

Ngày

27/03/2018

8h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN tháng 3/2018

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN

Phòng họp 3

Bí thư

GS. TS. Đặng Kim Vui

Văn phòng

Đảng ủy

Thứ Sáu

Ngày

30/03/2018

8h00

Họp Ban chấp hành Đảng bộ định kỳ và xem xét, cho ý kiến về nhân sự quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2018 – 2020 và 2020 – 2025

- Ban chấp hành Đảng bộ ĐHTN

Phòng họp 1

Bí thư

GS. TS. Đặng Kim Vui

Văn phòng

Đảng ủy

 

 - Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác của ĐHTN với các đơn vị thành viên sẽ có thông báo sau.

 - Các đơn vị cần nhân bản và thông báo kế hoạch công tác của ĐHTN cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình.

Tin bài: Văn phòng