Tin mới cập nhật

Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 24 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2014)

Đăng ngày: 23-12-2013; 2938 lần đọc
 

Ngày 20/12, Hội Cựu Chiến binh Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 24 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014). Dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Bình Nguyên - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên; GS. TS Đặng Kim Vui – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN; Th.s Phạm Văn Hùng – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh ĐHTN, đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của Đại học, Hội Cựu Chiến binh các cơ sở trực thuộc. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội đã được khen thưởng.

 

GS. TS Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.
 

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hùng – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh ĐHTN đã ôn lại truyền thống hào hùng oanh liệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta đã khẳng định là một đội quân anh hùng của một dân tộc anh hùng, làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân tộc, nhiệm vụ quốc tế, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sang chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

 

Giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, bản chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, những cựu chiến binh, cựu quân nhân ĐHTN sau khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của quân đội trong các thời kỳ trở về từ chiến trường đã nhanh chóng bắt tay và làm quen với các công việc mới của môi trường giáo dục: giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý giáo dục, phục vụ giảng dạy và học tập…Trên mọi cương vị công tác, các cựu chiến binh của ĐHTN đều thể hiện rõ bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận mới, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, gương mẫu trong công tác và đời sống, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Đặc biệt, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh lần thứ I, Hội đã đạt được những kết quả đáng kể trên các mặt công tác như: đoàn kết các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết. Kết quả, 100% tổ chức cơ sở hội giữ gìn tốt sự đoàn kết, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, các hội viên thường xuyên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và đời sống. Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác với các thủ đoạn diễn biến hòa bình, âm mưu chia rẽ, kích động của các thế lực thù địch được các cấp Hội hết sức quan tâm. Bên cạnh đó, các hội viên Hội Cựu Chiến binh, Cựu Quân nhân cũng đã tham gia tích cực vào các cuộc vận động lớn do Bộ Chính trị và ngành phát động, như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” trong giáo dục và cuộc vận động “Mỗi thày, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thông qua các cuộc vận động này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến của cựu chiến binh được các cấp chính quyền, đoàn thể khen thưởng. Hội Cựu Chiến binh các cấp cũng đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ thông qua việc tham gia góp ý các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, tham gia vào công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng cán bộ…Đặc biệt, trong năm 2013, các cấp Hội trong toàn Đại học đã hưởng ứng tích cực việc đóng góp ý kiến cho Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992 với hàng trăm ý kiến tâm huyết, bên cạnh đó, nhiều  cấp Hội và hội viên Hội Cựu Chiến binh đã trực tiếp và tham gia tích cực vào công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học…

 

Công tác tổ chức, động viên Cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thông qua việc tìm hiểu hoàn cảnh gia đình các hội viên, Hội Cựu Chiến binh đã phát hiện và giúp đỡ được một vài gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sĩ , người có công nhân dịp các ngày Lễ, Tết với mỗi xuất quà trị giá từ 200 – 500 nghìn đồng.

 

Với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội, Hội Cựu Chiến binh ở các cấp Hội luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội khác như Công đoàn, Đoàn Thanh niên CSHCM động viên cán bộ, hội viên chấp hành tốt kỷ luật lao động, tự giác và trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời phát huy tính gương mẫu của người chiến sĩ ở địa phương trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền địa phương, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

 

Năm 2014, Hội Cựu Chiến binh ĐHTN, các Hội Cựu Chiến binh cơ sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường và đổi mới công tác vận động hội viên, đoàn kết các thế hệ cựu quân nhân, cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết; Đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước; làm tốt công tác động viên cựu chiến binh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phối hợp với Đoàn TNCSHCM và các đoàn thể quần chúng giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đội ngũ cán bộ và đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội.

 

Cũng tại buổi lễ, 20 cá nhân có thành tích xuất săc trong hoạt động công tác Hội giai đoạn 2012 – 2013 góp phần vào sự phát triển của ĐHTN đã được Giám đốc ĐHTN tặng Giấy khen./.

 
Đại tá Nguyễn Bình Nguyên – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thái Nguyên tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội giai đoạn 2012 – 2013.
 
Đ/c Hà Xuân Linh – Bí thư Đoàn ĐHTN tặng hoa chúc mừng Hội Cựu Chiến binh ĐHTN.
 

Đ/c Nguyễn Tất Thắng – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHTN tặng hoa chúc mừng Hội Cựu Chiến binh ĐHTN.

 

Đ/c Phạm Đình Lâm – Bí thư Đoàn TNCSHCM Cơ quan ĐHTN tặng hoc chúc mừng Hội Cựu Chiến binh ĐHTN.

 

Tin bài: Thanh Loan - TNU Media