Tin mới cập nhật

Ký kết Chương trình phối hợp công tác với Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Đăng ngày: 15-04-2016; 949 lần đọc
 

Sáng 14/4, GS. TS Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên  và PGS. TS Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị, giai đoạn 2016 – 2021, trước sự chứng kiến của đại diện hai bên.

 

 

 Đại học Thái Nguyên và Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam xây dựng chương trình phối hợp hoạt động trong các lĩnh vực phổ biến các văn bản pháp quy của nhà nước, Bộ, Ngành, tổ chức hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản trị đại học, quản lý đơn vị đào tạo, tự chủ trong quản lý, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục...

 

Chương trình hợp tác này sẽ góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên, chia sẻ nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của ngành.

 

Theo đó, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trong việc tích cực tham gia hoặc chủ động phổ biến các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành; Tuyên truyền, vận động các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong đó có các cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên triển khai thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của nhà nước, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của các Bộ, Ngành liên quan.

 

Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trong việc tổ chức hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế, tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm, tập huấn và bồi dưỡng ngắn ngày… nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ giảng dạy cho giảng viên và năng lực quản trị đại học cho lãnh đạo và cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.

 

Đồng thời, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hỗ trợ Đại học Thái Nguyên và các cơ sở giáo dục đại học thành viên chuẩn bị các báo cáo đánh giá trong của cơ sở giáo dục để tham gia vào việc kiểm định chất lượng giáo dục đại học, xếp hạng trường đại học thông qua tổ chức kiểm định độc lập của Hiệp hội. Bên cạnh đó, hai bên phối kết hợp tổ chức các hoạt động phong trào của sinh viên./.

 

Tin bài: Thanh Loan - TNU Media