Tin mới cập nhật

Kiểm tra việc thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 17/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đảng bộ Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 14-05-2013; 1855 lần đọc
 

Tiếp tục đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện Đề án số 07 của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2010 – 2015”, chiều 8/5 Đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy, do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Uỷ viên BTV – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ Đại học Thái Nguyên (ĐHTN).

 

Tiếp và đón đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy có PGS. TS Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN.

 

 

Theo báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 17/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2011 – 2015” tại Đảng bộ ĐHTN, ngay sau khi nhận được chủ trương của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đảng ủy ĐHTN đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 15/3/2013 tới các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở. Đảng ủy ĐHTN đã thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp đi kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 07-ĐA/TU tại 04 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; 09 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở còn lại tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Đảng ủy ĐHTN.

 

Công tác triển khai, quán triệt, học tập các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước đã được Đảng ủy ĐHTN quan tâm và phổ biến sâu rộng tới các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, cách thức triển khai học tập linh hoạt, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của các đơn vị, cung cấp các tài liệu đầy đủ, kịp thời.

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy ĐHTN thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, luôn xác định xông tác xây dựng đảng là then chốt, tập trung công tác phát triển đảng và kiện toàn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đảng, đoàn thể thuộc ĐHTN và các tổ chức Đảng, đoàn thể thuộc các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đều được kiện toàn, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của tổ chức đảng đối với các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp…

 

Đảng ủy ĐHTN luôn quan tâm tới công tác phát triển đảng, thường xuyên chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở làm tốt công tác tạo nguồn, giáo dục, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú. Cụ thể, từ năm 2010 đến năm 2012, Đảng ủy ĐHTN đã mở 12 lớp cho 3.618 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 03 lớp cho 1.154 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thường xuyên làm tốt công tác kết nạp đảng viên theo đúng quy định. Các đảng viên mới được kết nạp đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo nguyên tắc thủ tục, hồ sơ kết nạp đầy đủ. Đồng thời, Đảng ủy ĐHTN đã chú trọng trẻ hóa độ tuổi kết nạp Đảng, bồi dưỡng, phát triển và kết nạp đảng sinh viên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…Năm 2010, kết nạp được 442 đảng viên mới, năm 2011 kết nạp được 325 đảng viên mới và năm 2012 kết nạp được 545 đảng viên mới.

 

PGS. TS Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN phát biểu tại buổi làm việc.

 

Về công tác quản lý đảng viên, các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2001 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở cơ quan thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Công tác giới thiệu sinh hoạt đảng, chuyển đảng chính thức được thực hiện theo quy định, kịp thời, đúng nguyên tắc và Điều lệ Đảng. Chế độ báo cáo, tổng hợp các biểu thống kê định kỳ về đảng viên và tổ chức cơ sở đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian.

 

Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN có 27 đồng chí, trong đó có 03 nữ, 02 dân tộc, 27 người có trình độ sau đại học, 16 người có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị. Việc triển khai, rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 – 2020 đã được thực hiện theo hướng dẫn số 06-HD/BTCTU, ngày 29/11/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đảm bảo về số lượng, cơ cấu.

 

Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy ĐHTN đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTV, ngày 03/5/2012 về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tới các Đảng bộ và Chi bộ cơ sở. Bên cạnh đó, Đảng ủy ĐHTN còn thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10/CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức TW, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã đạt được trong việc thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 17/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2011 – 2015”. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy ĐHTN là một Đảng ủy đóng vai trò quan trọng với số lượng đảng viên có trình độ cao, có những đóng góp vô cùng quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng cũng như khu vực Trung du miền núi phía Bắc nói chung. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2011 – 2015”, Đảng ủy ĐHTN còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: công tác phát triển đảng có bước phát triển nhưng chưa đồng đều giữa các đảng bộ cơ sở; cần quan tâm hơn nữa tới công tác phát triển cán bộ trẻ và cán bộ nữ; chú ý nâng cao hơn nữa năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng tại các đảng bộ; nội dung và chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ còn nghèo nàn… Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy ĐHTN cần tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc Đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2013 – 2015.

 

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm thuộc Đảng bộ Đại học Thái Nguyên./.

 

Tin bài: Nguyễn Loan - TNU Media