Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2015-TN08-03 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 09-07-2018; 137 lần đọc

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến sinh kế bền vững của người dân tái định cư thuộc dự án thủy điện.

Mã số: ĐH 2015 - TN08 - 03

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1341/QĐ-ĐHTN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 14h00, thứ sáu - ngày 13 tháng 7 năm 2018

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây.

Tin bài: Ban KHCN&MT