Tin mới cập nhật

Khoa học & Công nghệ

Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Ngày 31-08-2018
 

Sáng 30/8, Giám đốc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) GS.TS. Phạm Hồng Quang; các phó giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Hữu Công, GS.TS. Đặng Văn Minh cùng lãnh đạo Ban Khoa học công nghệ & MT, Ban Kế hoạch tài chính, Văn phòng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, các chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ đang triển khai, đã được phê duyệt danh mục Nhiệm vụ và các cá nhân của ĐHTN có đề xuất nhiệm vụ nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên.

 

Đọc tiếp...