Tin mới cập nhật

Khoa học & Công nghệ

Hoạt động khoa học - công nghệ năm 2017 của Trường Đại học Khoa học: Tự tin vươn lên tầm cao mới

Ngày 20-01-2018

 

Năm 2017,  vượt qua mọi thách thức của hoàn cảnh,  hoạt động khoa học - công nghệ của Trường Đại học Khoa học đã đạt được những kết quả đáng khích lệ cho thấy sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, giảng viên sinh viên nhà trường. Trong suốt nhiều năm qua, Trường Đại học Khoa học luôn là đơn vị dẫn đầu Đại học Thái Nguyên về công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín. Năm 2017, hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường được khởi sắc bởi có thêm một số đề tài chuyển giao công nghệ do cán bộ giảng viên nhà trường thực hiện, bước đầu ứng dụng đạt hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả này đã góp phần không nhỏ trong việc tạo ra tri thức mới phục vụ xã hội, đào tạo nguồn nhân lực năng động và sáng tạo; từ đó từng bước khẳng định vị thế của nhà trường nói riêng, góp phần nâng cao uy tín của Đại học Thái Nguyên nói chung.

 

Đọc tiếp...