Tin mới cập nhật

Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá đồng cấp

Đăng ngày: 18-04-2017; 1035 lần đọc
 

Vừa qua, trong khuôn khổ hoạt động đánh giá đồng cấp của Đại học Thái Nguyên đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, 02 Đoàn đánh giá đồng cấp đã tiến hành khảo sát chính thức tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và Trường Đại học Sư phạm. Đoàn do TS. Phạm Văn Hùng - Kiểm định viên, Trưởng ban Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên làm trưởng đoàn; các thành viên là những cán bộ quản lý của Đại học Thái Nguyên và đơn vị thành viên đã được cấp thẻ kiểm định viên.

 

Tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đoàn đánh giá đồng cấp làm việc từ ngày 17/3/2017 đến ngày 21/3/2017. Đoàn đã gặp gỡ và phỏng vấn lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng tự đánh giá để tìm hiểu về quá trình tự đánh giá của Trường và các vấn đề có liên quan; kiểm tra các hồ sơ minh chứng lưu giữ tại Nhà trường; gặp gỡ và phỏng vấn các đối tượng liên quan; tham quan cơ sở vật chất của Nhà trường.

 

TS. Phạm Văn Hùng – Trưởng Ban Khảo thí và ĐBCLGD, Kiểm định viên, trưởng Đoàn đánh giá đồng cấp Đại học Thái Nguyên tóm tắt tình hình khảo sát chính thức tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Đoàn đánh giá đồng cấp Trường Đại học Sư phạm làm việc tại trường từ ngày 4/4/2017 đến ngày 8/4/2017. Trong thời gian khảo sát chính thức, Đoàn đã phỏng vấn Hội đồng tự đánh giá và lãnh đạo của nhà trường; kiểm tra hồ sơ minh chứng do Trường cung cấp; phỏng vấn các cán bộ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng lao động; khảo sát cơ sở vật chất bao gồm giảng đường, lớp học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thư viện, phòng, ban, khoa…

GS.TS Phạm Hồng Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm báo cáo quá trình tự đánh giá của nhà trường.

 

Kết thúc đợt khảo sát, 02 Đoàn đã có Báo cáo kết quả khảo sát chính thức, đưa ra những điểm mạnh, những điểm tồn tại cần khắc phục và các khuyến nghị để cải thiện chất lượng của Nhà trường cũng như chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trước khi đón đoàn đánh giá ngoài của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục./.


 
Tin bài: Lê Thị Soan – Nguyễn Huy Hùng (Ban Khảo thí & ĐBCLGD)