Tin mới cập nhật

Kế hoạch 1819/KH-HSSV-ĐHTN về một số nội dung trọng tâm công tác HSSV năm học 2018 - 2019

Đăng ngày: 10-09-2018; 78 lần đọc
Kế hoạch 1819/KH-HSSV-ĐHTN ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về một số nội dung trọng tâm công tác HSSV năm học 2018 - 2019
 
Tin bài: Ban Công tác HSSV