Kế hoạch - Tài chính

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tài sản

Ngày 07-12-2015
 

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về công tác tập huấn phần mềm quản lý tài sản Nhà nước năm 2015, từ ngày 7 – 9/12, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tài sản cho cán bộ kế toán, cán bộ quản lý tài sản ở các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

 

Đọc tiếp...