Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2015-TN03-04 do PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 27-07-2018; 158 lần đọc

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao hàm lượng Alkaloid trong cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don) bằng công nghệ gen

Mã số: B2015-TN03-04

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ: Số 2505/QĐ-BGDĐT ngày 05/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 15h00, ngày 02/8/2018 (thứ 5)

Địa điểm: Phòng họp A1B, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây

File đính kèm:

- Báo cáo tóm tắt

- Báo cáo tổng kết

Tin bài: Ban KHCN&MT