Tin mới cập nhật

Đảng ủy Đại học Thái Nguyên học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết TW 7 khóa XII

Đăng ngày: 12-07-2018; 393 lần đọc
 

Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII).

 

Điểm cầu chính đặt tại phòng họp Diên hồng, Toà nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội) được truyền trực tuyến tới hàng trăm điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 


Dự hội nghị, tại điểm cầu chính có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương...

 

Tại điểm cầu Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đặt tại Trung tâm Học liệu có đồng chí Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc; trưởng, phó các ban chức năng và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch (Bí thư, Phó Bí thư) các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Sinh viên ĐHTN. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở; Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục đào tạo; Ban lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ĐHTN; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Hội Sinh viên, Hội Cựu Chiến binh; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên, Chi bộ Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản.

 

 Đảng ủy Đại học Thái Nguyên học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết TW 7 khóa XII

 

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra trong 6 ngày đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về các nội dung quan trọng gồm các Đề án: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thống nhất cao thông qua 3 nghị quyết quan trọng này.

 

Đi sâu vào nội dung quan trọng của các nghị quyết, các đồng chí báo cáo viên đã phân tích thực trạng, nguyên nhân, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là Nghị quyết tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá.

 

Ngoài ra, các đại biểu cũng được thông tin về việc Hội nghị cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; Một số vấn đề về công tác cán bộ.

 

Sau Hội nghị này, cùng với việc yêu cầu các đồng chí đảng viên tham gia học tập viết bài thu hoạch nghiêm túc, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên cũng đề nghị các đảng viên tích cực thông tin, tuyên truyền để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.

 

Tin bài: Thanh Loan – TNU Media