Tin mới cập nhật

Du học

Thông báo tuyển ứng viên cho chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc dành cho người nước ngoài 2016 (Global Korea Scholarship)

Ngày 22-09-2015

 

Chương trình học bao gồm 1 năm học tiếng Hàn và 4 năm hệ cử nhân tại Hàn Quốc. Các ứng viên được đăng ký vào các khoa hệ 4 năm thuộc 55 trường đại học tại Hàn Quốc. 

 

Đọc tiếp...

Thông báo chương trình học bổng, tài trợ của VEF năm 2015 và 2016

Ngày 10-10-2014
Các ngành học VEF hỗ trợ bao gồm khoa học (tự nhiên, vật chất, và môi trường), công nghệ, kỹ thuật, toán học và y tế (bao gồm khoa học y sinh, dịch tễ học, dinh dưỡng học và thống kê sinh học trong y tế công cộng).
Đọc tiếp...