Tin mới cập nhật

Đại hội chi bộ Ban Cơ sở vật chất thành công tốt đẹp

Đăng ngày: 13-09-2017; 726 lần đọc
 

Tiếp tục kế hoạch tổ chức các đại hội của các chi bộ thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên, chiều 11/9, chi bộ Ban Cơ sở vật chất đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng chí Nguyễn Hữu Công – Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên tới dự và chỉ đạo Đại hội.

 

 

Hiện nay, chi bộ Ban Cơ sở vật chất có 12 đảng viên (10 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị). Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, chi bộ đã thực hiện đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng quy định. Công tác chính trị tư tưởng của các đảng viên trong chi bộ được giữ vững, 100%  đảng viên nghiêm túc nghiên cứu học tập, triển khai và thực hiện tốt các nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

 

Về công tác chuyên môn, các bộ phận của Ban đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị với mức đầu tư bình quân mỗi năm khoảng hơn 100 tỷ đồng. Tăng cường công tác quản lý, huy động được mọi nguồn lực của các nhà trường để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đổi mới trang thiết bị phục vị cho yêu cầu đào tạo. Hàng năm tiến hành tổ chức kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, quản trị thiết bị của các đơn vị nhằm đánh giá công tác quản lý của các đơn vị theo phân cấp của Đại học, đồng thời chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục để công tác quản lý cơ sở vật chất của Đại học ngày một đi vào nề nếp…

 

Bước sang nhiệm kỳ 2017 – 2020, chi bộ Ban Cơ sở vật chất lãnh đạo, tạo điều kiện để toàn đơn vị tích cực đổi mới, củng cố đội ngũ, nâng cao năng lực chuyên môn theo hướng chuyên nghiệp hóa trên cơ sở nghiêm túc thực hiện quy chế, tiếp tục cải tiến công tác quản lý hành chính, quản lý chuyên môn, quản lý nhân lực cho tương xứng với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị tư vấn, tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Ban Giám đốc trong công tác tìm kiếm, khai thác tài nguyên, quản lý, mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị, quản lý các dự án xây dựng và giải phóng mặt bằng.

 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Ban Cơ sở vật chất nhiệm kỳ 2017 – 2020. Kết quả, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến tiếp tục được chi bộ tín nhiệm bầu chức danh Bí thư và đồng chí Đỗ Văn Chân được tín nhiệm bầu chức danh Phó Bí thư, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Tin bài: Đại hội chi bộ Ban Cơ sở vật chất thành công tốt đẹp

 

Tin bài: Thanh Loan - TNU Media