Tin mới cập nhật

Đại học Thái Nguyên kiểm tra thực địa đề tài KHCN trọng điểm cấp nhà nước thuộc chương trình Tây Bắc

Đăng ngày: 08-09-2017; 1094 lần đọc

Thực hiện chương trình kiểm tra đột xuất các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và cấp tỉnh do Đại học Thái Nguyên chủ trì, ngày 21/8/2017 đoàn kiểm tra của Đại học Thái Nguyên do GS. TS. Đặng Kim Vui, Giám đốc ĐHTN làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra thực địa đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho đại gia súc và dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối tại vùng Tây Bắc”, mã số KHCN-TB.12C/13-18, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”.

 

Tại buổi làm việc, thay mặt cho nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Hữu Công và thư ký khoa học của đề tài ThS. Cao Thanh Long, đã báo cáo các kết quả đã đạt được của đề tài, cụ thể như sau:

Ø  Sản phẩm ứng dụng: Đã chế tạo xong và đang tiến hành chạy thử nghiệm hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ, dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối đang được hoàn thiện;

Ø  Sản phẩm khoa học: Đã đăng 01 bài báo quốc tế, 01 báo cáo hội nghị quốc tế và 02 bài bào trong nước;

Ø  Sản phẩm đào tạo: 02 nghiên cứu sinh đang chuẩn bị bảo về chuyên đề (01 NCS chuyên ngành tự động hóa và 01 NCS chuyên ngành công nghệ chế tạo máy) và 02 học viên thạc sĩ đang hoàn thiện thủ tục bảo vệ luận văn;

Ø  Sản phẩm khác: Đang xúc tiến các thủ tục đăng ký “Giải pháp hữu ích” cho 03 sản phẩm thuộc đề tài.

 

Ngoài ra, đề tài đã hoàn thành và nộp báo cáo 02 đợt kiểm tra của Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc với kết quả sản phẩm ứng dụng đạt trên 80% khối lượng đề tài. Kết quả được đánh giá tốt và Ban chủ nhiệm Chương trình cho phép giải ngân để thực hiện đề tài theo tiến độ.

 

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Trưởng đoàn và các đồng chí thành viên trong đoàn đã đặt các câu hỏi, nêu các yêu cầu để Chủ nhiệm đề tài giải trình và làm rõ thêm. Báo cáo giải trình của các thành viên thực hiện đề tài về cơ bản được đoàn kiểm tra chấp thuận.

 

Trên cơ sở kết quả thực hiện đề tài, nhìn chung đề tài đã xây dựng được hệ thống chế biến thức ăn dự trữ về mùa đông cho gia súc vùng Tây Bắc tại địa điểm khảo sát theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Đoàn kiểm tra đã dành hơn 60 phút để kiểm tra thực địa hoạt động của hệ thống chế biến thức ăn dự trữ về mùa đông cho gia súc vùng Tây Bắc. Đoàn kiểm tra đã trực tiếp xem hệ thống gồm: Máy băm cây ngô, máy trộn, máy đóng bao, hệ vít tải liệu.... hoạt động đảm bảo hiệu quả về mức tiêu thụ điện năng, đạt mức độ tự động hóa và đảm bảo năng suất của hệ thống.

 

Một số hình ảnh tại buổi làm việc và hệ thống chế biến thức ăn dự trữ về mùa đông cho gia súc vùng Tây Bắc:

 

 

Đoàn kiểm tra tiến hành khảo sát thực địa

 

Các thành viên tham gia thực hiện đề tài vận hành máy

Kết thúc buổi kiểm tra, GS. TS. Đặng Kim Vui, khen ngợi và động viên sự cố gắng và hiệu quả làm việc của nhóm đề tài. Đồng chí yêu cầu nhóm đề tài cần tập trung hơn nữa để đề tài hoàn thành có chất lượng và đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký với Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc (thuộc ĐHQG Hà Nội). Đoàn yêu cầu nhóm thực hiện quan tâm hơn nữa đến sản phẩm cuối cùng để đề tài có thể được ứng dụng ngay sau khi nghiệm thu.

 

Chủ nhiệm đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu, hứa với đồng chí Giám đốc Đại học sẽ thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên để nghiệm thu đề tài đúng tiến độ.

 
 
 
 
 
Tin bài: Ban KHCN&MT