Tin mới cập nhật

Đại học Thái Nguyên giữ ổn định vị trí thứ 8 trong các trường đại học Việt Nam theo xếp hạng của Webomatrics.

Đăng ngày: 05-09-2017; 878 lần đọc

 

Theo kết quả xếp hạng đợt tháng 7/2017 của Webomatrics,
- Danh sách top 10 thế giới vẫn chủ yếu là các trường đại học của Mỹ.

Tham khảo tại: http://www.webometrics.info/en/world
- Tại Việt nam có 124 trên tổng số hơn 500 trường đại học cao đẳng, các viện nghiên cứu có mặt trong bản xếp hạng này. Trong đó Đại học Bách Khoa Hà Nội xếp thứ nhất; Đại học Thái Nguyên xếp thứ 8 và luôn giữ ổn định trong top 10 của Việt nam trong 3 năm vừa qua.

Tham khảo: http://www.webometrics.info/en/Asia/Vietnam

Vietnam:

 
World:

Cần lưu ý rằng, Webometrics là bảng xếp hạng học thuật các trường đại học lớn nhất và uy tín nhất thế giới được thực hiện bởi một đơn vị nghiên cứu cấp quốc gia của Tây Ban Nha từ năm 2004.

Mỗi năm 2 lần (tháng một và tháng bảy), Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng cho các trường đại học trên khắp thế giới (khoảng 12000 trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu. Những trường không trong bản xếp hạng này là do có độ đo thông tin quá nhỏ nên không xếp hạng được!)

 

Việc xếp hạng dựa trên 4 chỉ số đánh giá các thông số  trang web của các cơ sở giáo dục: Mức độ xuất hiện (số lượng các website con tương ứng với website chủ của một trường), mức độ ảnh hưởng (số lượng backlink từ các website khác trở về website của trường đang xem xét), mức độ mở (số lượng trích dẫn các công trình khoa học trên nguồn dữ liệu Google Scholar) và sự xuất sắc (công trình khoa học công bố trên tạp chí thuộc danh mục Scopus).

 

 
 
Tin bài: PGS. TS Nguyễn Hữu Công - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên